Người sử dụng lao động khi áp dụng những biện pháp xử lý kỷ luật đối với người lao động không được xúc phạm thân thể, nhân phẩm người lao động, dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay cho biện pháp kỷ luật.

Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Tôi mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành về kinh doanh và xin vào làm việc trong một doanh nghiệp. Doanh nghiệp yêu cầu tôi thử việc 3 tháng có đúng không? Và tiền lương trong thời gian thử việc như thế nào?

Trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm thì được tính như sau: Nếu vào ngày bình thường thì được tính bằng 150% + 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương. Nếu vào ngày nghỉ hàng tuần thì được tính bằng 200% + 20 % tiền lương tính theo đơn giá tiền lương...

Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm: Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%.

Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động.

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Điều 186. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:2. Trong thời gian người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động...

Việc chưa ký kết hợp đồng lao động có thể dẫn đến việc quyền lợi của người lao động không được đảm bảo.

Khi người lao động thực hiện nghĩa vụ công dân từ một tuần trở lên thì người sử dụng lao động có trách nhiệm tạm ứng tiền lương cho họ nhưng tối đa không quá một tháng lương và phải hoàn trả lại số tiền đó trừ trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật lao động, người lao động không phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng.

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc...

Trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật, người lao động không có nghĩa vụ bồi thường

Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo ngày, tuy nhiên thời giờ làm việc không được quá 48 giờ trong 1 tuần.

Theo đó bạn là giáo viên cấp 3, hệ số lương là 2,34 , bạn chưa được hưởng thêm tiền lương tăng thêm (mức phụ cấp chức vụ 0.25 không được tính vào tiền lương tăng thêm) do vậy bạn đủ điều kiện được hưởng tiền lương tăng theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP

Thông tư 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định về thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về chế độ tiền lương khi làm việc vào những ngày nghỉ, lễ tết của người lao động.

Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương,...

Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập.

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó