-->

Cách thức thực hiện việc thành lập mới công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ thực hiện dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Xem thêm ...

Thủ tục thành lập công ty cổ phần năm 2017 được áp dụng theo Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Để đáp ứng nhu cầu thành lập công ty cổ phần của Quý khách hàng, Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần như sau:

Công ty Luật TNHH Everest xin giới thiệu với các Quý khách hàng quy trình cung cấp dịch vụ Thành lập mới doanh nghiệp.

Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp do các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, đảm bảo mang tới khách hàng chất lượng dịch vụ và sự hài lòng ở mức độ cao nhất.

Luật sư tư vấn giấy phép kinh doanh để mở trung tâm môi giới gia sư

Khi thành lập doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của luật doanh nghiệp 2014.

Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực.

Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện. Để được tư vấn cụ thể về Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh, Quý khách vui lòng gọi tới Tổng đài tư vấn 19006198.

Trước khi thành lập công ty hay doanh nghiệp, có rất những điều cần biết và cần nắm để bắt đầu công việc kinh doanh.

Địa điểm kinh doanh là nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện.

Thủ tục thành lập công ty cổ phần năm 2017 được áp dụng theo Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Để đáp ứng nhu cầu thành lập công ty cổ phần của Quý khách hàng, Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần như sau:

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần gồm những giấy tờ theo quy định tại luật doanh nghiệp năm 2014 và nghị định 78/2015/NĐ-CP

Thực hiện chủ trương cải cách hành chính, giải quyết nhanh chóng nhu cầu thành lập doanh nghiệp mới của các cá nhân, tổ chức. Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp theo hướng nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp thực hiện theo các quy định cảu luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản liên quan khác.

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích . Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện bao gồm các giấy tờ theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản khác

Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được thành lập và hoạt động theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp năm 2014 về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ 1/11/2015 quy định chi tiết về hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là công ty có tối thiểu hai thành viên góp vốn, tối đa 50 thành viên góp vốn chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp. Hồ sơ thành lập bao gồm các giấy tờ theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn.

Công ty Luật TNHH Everest xin giới thiệu với các Quý khách hàng quy trình cung cấp dịch vụ Thành lập mới doanh nghiệp.

Luật sư tư vấn thủ tục thành lập mới công ty kinh doanh bất động sản công ty bất động sản.

Luật sư tư vấn về giấy phép kinh doanh...

Luật sư tư vấn giấy phép kinh doanh...

Cá nhân hoạt động thương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động được pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa...