Các khoản tiền lương và trợ cấp được hưởng khi nghỉ hưu trước tuổi

Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Hỏi: Tôi là giáo viên biên chế, với hệ số lương là 4,98 và đã đóng bảo hiểm xã hội liên tục từ tháng 8/1987 đến năm xin được nghỉ hưu trước tuổi là năm 2020. Về tuổi đời, tính từ ngày 01/01/1963 đến ngày xin nghỉ 01/01/2020 . Về bảo hiểm xã hội tính từ tháng 01/8/1987 đến 31/12/2019 là 33 năm 5 tháng. Như vậy khi nghỉ hưu trước tuổi tôi có được hưởng 75% hằng tháng không và có được hưởng khoản nào khác khi nghỉ hưu trước tuổi không.

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế quy định:

“2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội.”

Tính đến năm 2020 thì số tuổi của bác là 57 tuổi, có 33 năm làm nghvà thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 33 năm 5 tháng. Do vậy, mức lương hàng tháng và các khoản trợ cấp khác được tính như sau:

Thứ nhất, về mức lương hàng tháng:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì:

“2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.”


Vì bác nghỉ hưu vào năm 2020, đồng thời không bị trừ tỉ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi nên mức lương hàng tháng bác được hưởng là 45% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ mỗi năm được tính thêm 2% và mức tối đa là 75%.

Thứ hai, về các khoản trợ cấp khác: bao gồm:

- 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương. Như vậy, số tiền trợ cấp bác nhận được bằng: 5* tháng tiền lương +1/2 tháng tiền lương.

- Trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu theo Điều 58 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

“1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội”.

Như vậy, do thời gian bác đóng bảo hiểm xã hội là 33 năm nên mức trợ cấp bác nhận được bằng: 13*0,5*mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt.