-->

Dịch vụ tư vấn pháp luật kinh doanh - thương mại

Dịch vụ tư vấn pháp luật kinh doanh, thương mai do các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, sẽ mang tới khách hàng chất lượng dịch vụ và sự hài lòng ở mức độ cao nhất.

Xem thêm ...

Hoạt động kinh doanh khách sạn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển... Đối tượng khách sạn từ 50 phòng trở lên phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường phải lập đánh giá tác động môi trường.

Luật Du lịch hiện hành quy định các khách sạn, cơ sở lưu trú bắt buộc đăng ký xếp hạng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Theo quy định của pháp luật để mở nhà hàng kinh doanh ăn uống thì việc đầu tiên bạn cần làm trước khi bắt đầu kinh doanh là thực hiện việc đăng ký kinh doanh tại cơ quan quản lý kinh doanh

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa tên doanh nghiệp và tên thương mại của một doanh nghiệp, cho rằng chúng là một. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là hai khái niệm khác nhau, được điều chỉnh bởi hai lĩnh vực pháp luật khác nhau.

Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau: Chi phí phá sản;

Mức giảm giá tối đa đối với hàng hoá, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hoá, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại.

Theo quy định của pháp luật thì khi nộp hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu bằng một trong các phương thức đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh trước thời điểm đóng thầu

Dịch vụ tư vấn pháp luật kinh doanh, thương mai do các luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, sẽ mang tới khách hàng chất lượng dịch vụ và sự hài lòng ở mức độ cao nhất.