-->

Điều 49 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Trường hợp NSDLĐ vẫn không thực hiện, chị có thể gửi đơn tới Cơ quan quản lý Nhà nước về lao động có thẩm quyền yêu cầu kiểm tra, truy thu, xử lý vi phạm trên của NSDLĐ.

Việc không ký hợp đồng lao động vẫn có thể làm phát sinh nghĩa vụ đóng BHXH.

Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Tư vấn pháp luật truy thu lại thuế...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thủ tục truy thu bảo hiểm xã hội.

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp cho Quý khách hàng thủ tục truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cụ thể như sau:

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục truy thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp để quý vị tham khảo.

Số tiền thưởng Tết cho người lao động có thể bị truy thu lại sau khi nghỉ việc.

Điều 4 Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp thu hút.

Cơ quan thuế thông báo công khai việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Mã số thuế không được sử dụng trong các giao dịch kinh tế, kể từ ngày cơ quan thuế thông báo công khai về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Đơn vị vi phạm các quy định của pháp luật về đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý buộc truy đóng hoặc do cơ quan BHXH kiểm tra và truy thu hoặc đơn vị có yêu cầu được truy thu.

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến2.000.000 đồng đối với người lao động có một trong các hành vi không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định khi người lao động có việc làmtrong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về truy thu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về việc truy thu tiền bảo hiểm chậm đóng.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về truy thu bảo hiểm xã hội trong thời gian gián đoạn.

Khi đã chuyển nhượng căn hộ chung cư, sẽ không bị truy thu lệ phí trước bạ, người trả phí trước bạ là bên nhận chuyển nhượng.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về việc truy thu thuế khi đơn vị sự nghiệp không còn hoạt động.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về truy thu bảo hiểm xã hội.