Truy thu số tiền phụ cấp, đúng hay sai?

Điều 4 Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp thu hút.

Hỏi: Tôi công tác tại xã đặc biệt khó khăn từ tháng 09/2003 tôi đã được hưởng phụ cấp 135 đến tháng 08/2006 tôi chuyển công tác ra thị trấn (vùng thuận lợi). Tôi công tác ở thị trấn được 04 năm sau đó tổ chức điều tôi vào vùng khó khăn. Tôi lại được hưởng Nghị định 116/2010/NĐ-CP đến nay được 57 tháng. Nay kế toán yêu cầu truy thu số tiền Nghị định 116/2010/NĐ-CP của tôi như vậy đúng hay sai? Quy định pháp luật thế nào? (Nguyễn Văn Họa - Hà Nam)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (26/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 4 Nghị định 116/2010/NĐ-CPquy định vềphụ cấp thu hút: “1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có. 2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau: a) Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; b) Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền”.

Điều 3 Thông tư liên tịch 08/2011/TTLT-BNV-BTC quy định về hướng dẫn về phụ cấp thu hút quy định tại Điều 4 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP: "1. Đối tượng, mức hưởng và thời gian hưởng phụ cấp thu hút thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.2. Cách tính:Mức tiền phụ cấp thu hút được tính theo công thức sau:Mức tiền phụ cấp thu hút = Mức lương tối thiểu chung x Hệ số lương theo chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + % (quy theo hệ số) phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) x 70%. 3. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút như sau:a) Trường hợp đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 3 năm 2011 trở về trước và hiện nay còn đang công tác ở vùng đó thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ tháng 3 năm 2011.
Ví dụ 1. Ông Nguyễn Văn A là công chức cấp xã, đã có thời gian công tác tại xã B thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 cho đến nay. Do đó, thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút của ông Nguyễn Văn A theo quy định tại Thông tư liên tịch này là kể từ tháng 3 năm 2011
".

Theo quy định của pháp luật, chị vẫn được hưởng phụ cấp thu hút trong thời gian 05 năm mà không phải trả lại bất cứ khoản tiền nào. Trường hợp kế toán truy thu số tiền trên thì chị có quyền yêu cầu cung cấp cơ sở pháp lý, trường hợp gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì chị có quyền nộp đơn khiếu nại để yêu cầu giải quyết.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.