-->

Chỉ dẫn địa lý - Một số lưu ý quan trọng khi đăng ký bảo hộ

Chỉ dẫn địa lý là những chỉ dẫn về hàng hoá bắt nguồn từ lãnh thổ của một thành viên hoặc từ khu vực hay địa phương thuộc lãnh thổ đó, có chất lượng, uy tín hoặc đặc tính nhất định chủ yếu do xuất xứ địa lý

Thanh long Bình Thuận, chuối ngự Đại Hoàng, mãng cầu Bà Đen, Nước mắm Phú Quốc, bưởi Đoan Hùng,... Các sản phẩm này nổi tiếng thơm ngon bởi vì được nuôi dưỡng và kết tinh trong mình những yếu tố tự nhiên đặc trưng của từng vùng miền sinh ra nó, như: khí hậu, thủy văn, địa chất, địa hình, hệ sinh thái... Được pháp luật sở hữu trí tuệ thừa nhận với cái tên pháp lý là "Chỉ dẫn địa lý".

Như vậy, chỉ dẫn địa lý được hiểu thế nào? Các sản phẩm này sẽ cần phải đáp ứng những điều kiện đặc biệt gì để được công nhận là chỉ dẫn địa lý? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp những thắc mắc trên cho những ai muốn tìm hiểu về các chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ về chỉ dẫn địa lý

Thuật ngữ “chỉ dẫn nguồn gốc” xuất hiện sớm nhất, từ xa xưa, được hình thành từ việc gắn các dấu hiệu trên sản phẩm để phân biệt sản phẩm hàng hoá trong quá trình lưu thông trên thị trường. Những dấu hiệu này xác định được người tạo ra sản phẩm, cũng có thể xác định nơi tạo ra sản phẩm.

Đến năm 1994, thuật ngữ "chỉ dẫn địa lý" (geographical indications) mới chính thức xuất hiện trên cơ sở "chỉ dẫn nguồn gốc" và "tên gọi xuất xứ hàng hóa", được quy định tại khoản 1 điều 22 hiệp định TRIPs: “Chỉ dẫn địa lý là những chỉ dẫn về hàng hoá bắt nguồn từ lãnh thổ của một thành viên hoặc từ khu vực hay địa phương thuộc lãnh thổ đó, có chất lượng, uy tín hoặc đặc tính nhất định chủ yếu do xuất xứ địa lý”.

Hiệp định TRIPS về những vấn đề liên quan đến thương mại của Quyền Sở hữu Trí tuệ được ban hành, đã thiết lập các tiêu chuẩn để quy định về bảo hộ và thực thi sở hữu trí tuệ quốc tế, xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu đối với chỉ dẫn địa lý. Từ đây, bảo hộ chỉ dẫn địa lý đã thừa nhận trên phạm vi quốc tế.

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 (sau đây gọi tắt là Luật SHTT) quy định chi tiết về khái niệm, điều kiện bảo hộ của chỉ dẫn địa lý.

"Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể" (khoản 22 Điều 4 Luật SHTT).

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây (Điều 79 Luật SHTT): i) Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý; ii) Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý (Điều 80 Luật SHTT): i) Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hóa ở Việt Nam; ii) Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ, đã bị chấm dứt bảo hộ hoặc không còn được sử dụng; iii) Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ, nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được thực hiện thì sẽ gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm; iv) Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.

Đối với phạm vi bảo hộ về mặt lãnh thổ, các đối tượng sở hữu trí tuệ nói chung, và chỉ dẫn địa lý nói riêng, trong trường hợp được Cục SHTT Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý thì Giấy chứng nhận đó chỉ có hiệu lực tại Việt Nam, do đó phạm vi bảo hộ của chỉ dẫn địa lý là trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Về mặt thời gian, Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý có hiệu lực vô thời hạn kể từ ngày cấp.

Về phạm vi quyền, chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý của Việt Nam là Nhà nước. Nhà nước trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân tiến hành việc sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý tại địa phương tương ứng và đưa sản phẩm đó ra thị trường. Nhà nước trực tiếp thực hiện quyền quản lý chỉ dẫn địa lý cho tổ chức đại diện quyền lợi của tất cả các tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.

Tổ chức được trao quyền quản lý chỉ dẫn địa lý có quyền cho phép người khác sử dụng chỉ dẫn địa lý đó theo quy định của pháp luật. Các tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng hoặc tổ chức được trao quyền quản lý có quyền ngăn cấm người khác sử dụng chỉ dẫn địa lý đó theo quy định pháp luật hiện hành.

Quy trình đăng ký chỉ dẫn địa lý tại Việt Nam

Thứ nhất, yêu cầu đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý

Tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định chỉ dẫn địa lý cần bảo hộ trong đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý bao gồm: i) Tên gọi, dấu hiệu là chỉ dẫn địa lý; ii) Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý; iii) Bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý và các yếu tố đặc trưng của điều kiện tự nhiên tạo nên tính chất, chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm đó (sau đây gọi là bản mô tả tính chất đặc thù); iv) Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý; v) Tài liệu chứng minh chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại nước có chỉ dẫn địa lý đó, nếu là chỉ dẫn địa lý của nước ngoài.

Bản mô tả tính chất đặc thù phải có các nội dung chủ yếu sau đây: i) Mô tả loại sản phẩm tương ứng, bao gồm cả nguyên liệu thô và các đặc tính lý học, hóa học, vi sinh và cảm quan của sản phẩm; ii) Cách xác định khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý; iii) Chứng cứ về loại sản phẩm có xuất xứ từ khu vực địa lý theo nghĩa tương ứng quy định tại Điều 79 của Luật này; iv) Mô tả phương pháp sản xuất, chế biến mang tính địa phương và có tính ổn định; v) Thông tin về mối quan hệ giữa tính chất, chất lượng đặc thù hoặc danh tiếng của sản phẩm với điều kiện địa lý theo quy định tại Điều 79 của Luật này; vi) Thông tin về cơ chế tự kiểm tra các tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm.

Thứ hai, quy trình đăng ký chỉ dẫn địa lý

Một bộ hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý cần phải có những tài liệu sau đây: i) 02 Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý; ii) 02 Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý; iii) 02 Bản mô tả tính chất/ chất lượng/ danh tiếng của sản phẩm đăng ký cho chỉ dẫn địa lý đó; iv) 10 mẫu thể hiện cách trình bày chỉ dẫn địa lý (hình ảnh, bằng chữ hoặc kết hợp cả hai) với kích thước không quá 80mm x 80mm và không nhỏ hơn 20mm x 20mm (trong trường hợp chỉ dẫn địa lý không phải là từ ngữ); v) Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Thời hạn giải quyết: i) Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nhận đơn; ii) Công bố đơn: 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ; iii) Thẩm định nội dung đơn: 06 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Kết quả: Quyết định cấp/từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý hoặc Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Luật gia Bùi Thị Phượng - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật gia Bùi Thị Phượng - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Danh sách các chỉ dẫn địa lý đã được đăng bạ trên trang thông tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có 74 chỉ dẫn địa lý được bảo hộ, theo bảng sau:

STT

Số đơn

Số Văn bằng

Ngày cấp

Chỉ dẫn địa lý

Sản phẩm

Chủ đơn

Địa chỉ

1

6-2001-00001

00001

01.06.2001

Phú Quốc

Nước mắm

Hội sản xuất nước mắm Phú Quốc

Thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

2

6-2001-00009

00002

09.08.2010

Mộc Châu

Chè Shan tuyết

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La

Số 19 đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

3

6-2001-00002

00003

13.05.2002

Cognac

Rượu mạnh

Văn phòng quốc gia liên ngành Cognac

23 allées du Champ de Mars – B.P.18 – 16101 Cognac Cedex, France

4

6-2005-00001

00004

14.10.2005

Buôn Ma Thuột

Cà phê nhân

UBND tỉnh Đắk Lắk

Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

5

6-2006-00001

00005

08.02.2006

Đoan Hùng

Bưởi quả

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ

Đường Kim Đồng, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

6

6-2004-00003

00006

15.11.2006

Bình Thuận

Quả thanh long

Hiệp hội thanh long Bình Thuận

Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

7

6-2006-00003

00007

15.02.2007

Lạng Sơn

Hoa hồi

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

438 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

8

6-2006-00002

00008

23.05.2007

Pisco

Rượu

Nước cộng hòa Peru

Lima, Peru

9

6-2006-00005

00009

25.05.2007

Thanh Hà

Quả vải thiều

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Thị trấn Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

10

6-2004-00001

00010

30.05.2007

Phan Thiết

Nước mắm

Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng tỉnh Bình Thuận

Số 12 đường Nguyễn Hội, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

11

6-2006-00004

00011

31.05.2007

Hải Hậu

Gạo Tám Xoan

Hiệp hội gạo tám xoan Hải Hậu tỉnh Nam Định

Xóm 14, xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

12

6-2007-00001

00012

31.05.2007

Vinh

Quả cam

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An

75 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

13

6-2007-00004

00013

20.09.2007

Tân Cương

Chè

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Số 513, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

14

6-2007-00002

00014

25.06.2008

Hồng Dân

Gạo Một Bụi Đỏ

Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu

Khu hành chính Nam Trần Huỳnh, phường 1, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

15

6-2008-00001

00015

25.06.2008

Lục Ngạn

Vải Thiều

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang

Số 71 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

16

6-2003-00009

00016

03.09.2009

Hòa Lộc

Xoài Cát

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

Số 39 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

17

6-2008-00004

00017

30.09.2009

Đại Hoàng

Chuối Ngự

Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân

Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

18

6-2009-00001

00018

07.01.2010

Văn Yên

Quế vỏ

Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên

Thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

19

6-2008-00007

00019

25.06.2010

Hậu Lộc

Mắm tôm

Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

20

6-2009-00005

00020

19.07.2010

Huế

Nón lá

Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế

26 Hà Nội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

21

6-2010-00003

00021

08.09.2010

Bắc Kạn

Hồng không hạt

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn

Số 3 đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

22

6-2009-00002

00022

09.11.2010

Phúc Trạch

Quả bưởi

Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Thị trấn Hương Khê, huyện hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

23

6-2008-00003

00023

19.11.2010

Scotch whisky

Rượu mạnh

The Scotch Whisky Association

20 Atholl Crescent, Edinburgh, EH3 8HF, Scotland, UK

24

6-2009-00004

00024

19.11.2010

Tiên Lãng

Thuốc lào

Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

Khu 2 thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng

25

6-2008-00008

00025

10.01.2011

Bảy Núi

Gạo Nàng Nhen Thơm

Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên

Khóm Sơn Đông, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

26

6-2010-00002

00026

21.03.2011

Trùng Khánh

Hạt dẻ

Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

27

6-2010-00006

00027

10.08.2011

Bà Đen

Mãng cầu (Na)

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh

Số 211, đường 30/4, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

28

6-2010-00005

00028

13.10.2011

Nga Sơn

Cói

Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

29

6-2009-00006

00029

13.10.2011

Trà My

Quế vỏ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam

54 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

30

6-2010-00001

00030

07.02 2012

Ninh Thuận

Nho

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

34 đường 16/4, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

31

6-2011-00002

00031

14.11.2012

Tân Triều

Quả bưởi

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

1597 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

32

6-2012-00001

00032

14.11.2012

Bảo Lâm

Hồng không hạt

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

Số 438 Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

33

6-2012-00005

00033

14.11.2012

Bắc Kạn

Quả quýt

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn

Số 3 đường Trường Chinh, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

34

6-2009-00003

00034

30.11.2012

Yên Châu

Quả xoài tròn

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La

Số 19, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

35

6-2011-00005

00035

01.03.2013

Mèo Vạc

Mật ong bạc hà

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang

Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

36

6-2008-00002

00036

29.08.2013

Bình Minh

Bưởi Năm Roi

Doanh nghiệp tư nhân chế biến rau quả xuất khẩu Hoàng Gia

Ấp Đồng Hòa 2, xã Đông Thành, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

37

6-2012-00003

00037

12.12.2013

Hạ Long

Chả mực

Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long

Số 2 Bến Đoan, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

38

6-2012-00002

00038

12.12.2013

Bạc Liêu

Muối ăn

Sở Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu

Số 66, đường Lê Văn Duyệt, thành phố Bạc Liêu

39

6-2012-00007

00039

18.12.2013

Luận Văn

Quả bưởi

Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân

Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

40

6-2012-00006

00040

18.12.2013

Yên Tử

Hoa Mai Vàng

Ủy ban nhân dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

41

6-2012-00004

00041

19.03.2014

Quảng Ninh

Con Ngán

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh

Phố Hải Lộc, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

42

6-2013-00001

00042

18.09.2014

Isan Thái Lan

Tơ tằm truyền thống

The Queen sirikit department of sericulture

2175 Phahonyothin Road, Latdao, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

43

6-2010-00004

00043

25.09.2014

Điện Biên

Gạo

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên

Số 886 đường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

44

6-2008-00005

00044

28.10.2014

Vĩnh Kim

Vú sữa Lò Rèn

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

Số 39 Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

45

6-2010-00007

00045

28.10.2014

Quảng Trị

Tiêu

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

Số 204, đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

46

6-2013-00003

00046

05.11.2014

Cao Phong

Cam quả

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Số 08 An Dương Vương, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

47

6-2013-00002

00047

12.11.2015

Vân Đồn

Sá sùng

Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn

Khu 5 thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

48

6-2015-00001

00048

08.06.2016

Long Khánh

Quả chôm chôm

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

Số 1597 đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

49

6-2011-00003

00049

16.08.2016

Ngọc Linh

Sâm củ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum

Số 68 Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

49

6-2013-00004

Ngọc Linh

Sâm củ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam

Số 54 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

50

6-2014-00002

00050

19.08.2016

Vĩnh Bảo

Thuốc lào

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo

Đường 20/8, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vinh Bảo, thành phố Hải Phòng

51

6-2015-00005

00051

10.10.2016

Thường Xuân

Quế

Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân

Số 13 đường Cầm Bá Thước, khu 2, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

52

6-2016-00006

00052

10.10.2016

Hà Giang

Cam sành

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Giang

Số 196, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Giang, tỉnh hà Giang

53

6-2015-00003

00053

28.12.2016

Kampong Speu

Đường thốt nốt

(Vương quốc Cam-pu-chia)

Kompong Speu Palm Sugar Promotion Association (KSPA)

Trapaing Antong Village, Chan Sen Commune, Oukdong District, Kompong Speu Province, Kingdom of Cambodia

54

6-2015-00004

00054

28.12.2016

Kampot

Hạt tiêu

(Vương quốc Cam-pu-chia)

Kampot Pepper Promotion Association (KPPA)

Angkor Chey I Village, Damnak Kantuot, Khang Tbaung Commune, Kampong Trach District, Kampot Province, Kingdom of Cambodia

55

6-2016-0000

00055

23.01.2017

Hưng Yên

Nhãn lồng

Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên

Đường An Vũ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

56

6-2016-00008

00056

05.07.2017

Quản Bạ

Hồng không hạt

Ủy ban nhân dân huyện Quản Bạ

Thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

57

6-2016-00009

00057

28.09.2017

Xín Mần

Gạo tẻ Già Dui

Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần

Tổ 3, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

58

6-2016-00007

00058

28.09.2017

Sơn La

Cà phê

Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La

Số 19, đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

59

4-2016-00002

00059

24.10.2017

Ninh Thuận

Thịt cừu

Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận

Số 34 đường 16/4, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

60

6-2015-00006

00060

08.12.2017

Thẩm Dương

Gạo nếp Khẩu Tan Đón

Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn

Thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

61

6-2017-00001

00061

22.01.2018

Mường Lò

Gạo

Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ

Tổ 1, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

62

6-2017-00006

00062

26.01.2018

Bến Tre

Bưởi Da xanh

Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre

Số 280, đường 3/2, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

63

6-2017-00007

00063

26.01.2018

Bến Tre

Dừa uống nước Xiêm Xanh

Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre

Số 280, đường 3/2, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

64

6-2014-00001

00064

12.02.2018

Bà Rịa –Vũng Tàu

Hạt tiêu đen

Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Số 149, đường 27/4, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

65

6-2015-00007

00065

12.02.2018

Ô Loan

Sò huyết

Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Số 8 Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

66

6-2017-00005

00066

13.03.2018

Bình Phước

Hạt điều

Hội điều Bình Phước

Số 838, đường quốc lộ số 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

67

6-2016-00003

00067

04.07.2018

Ninh Bình

Thịt dê

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

Sè 2 ®­êng Lª Hång Phong, ph­êng §«ng Thµnh, thµnh phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

68

6-2017-00004

00068

23.07.2018

Cao Bằng

Trúc sào và chiếu trúc sào

Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng

Phố Vườn Cam, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

69

6-2018-00001

00069

16.08.2018

Hà Giang

Chè Shan tuyết

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Giang

Số 196, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

70

6-2017-00002

00070

31.01.2019

Bà Rịa - Vũng Tàu

Nhãn xuồng cơm vàng

Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

149, đường 27/4, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

71

6-2017-00003

00071

31.01.2019

Cát Lở Bà Rịa - Vũng Tàu

Mãng cầu ta

Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

149, đường 27/4, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

72

6-2018-00003

00072

28.02.2019

Hương Sơn

Nhung hươu

Uỷ ban nhân dân huyện Hương Sơn

Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

73

6-2018-00005

00073

12.10.2018

Hà Giang

Thịt bò

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang

196 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Trãi, tỉnh Hà Giang

74

6-2016-00004

00074

27.05.2019

Đồng Giao

Quả dứa

Uỷ ban nhân dân thành phố Tam Điệp

Tổ 10, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

Bài viết được thực hiện bởi: Luật gia Bùi Thị Phượng - Phòng Sở hữu trí tuệ của Công ty Luật TNHH Everest


Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:
  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật sở hữu trí tuệ được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6198, E-mail: [email protected].