Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về bồi thường quyền lợi cho người lao động.

Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải đối với người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày làm việc cộng dồn trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc hoặc 20 ngày làm việc cộng đồn trong phạm vi 365 ngày ...

Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

Về vấn đề ly hôn, thủ tục và cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục ly hôn được pháp luật quy định.

Chỉ các tình tiết sau đây mới là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Phạm tội có tổ chức; và một số nội dung khác.

Theo điểm đ, khoản 1, điều 3 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định một trong những Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính, đó là: “Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính”.

Thông báo thu hồi đất và chấp hành quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất.

Công ty Luật TNHH Everest giải đáp thắc mắc về ly hôn đơn phương...

Công ty Luật TNHH Everest giải đáp thắc mắc gặp phải sau khi ly hôn.

Pháp luật đã có quy định về việc chịu trách nhiệm hình sự của người 14 tuổi chỉ chịu trách nhiệm hình sự đối với tội rất nghiêm trọng do lỗi cố ý.

Luật sư tư vấn bảo hiểm xã hội...

Luật sư tư vấn về những thắc mắc đối với BHXH của hợp đồng lao động có thời vụ.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn một số thắc mắc về việc kinh doanh không cần vốn.

Kính gửi Công ty Luật Minh Khuê! Kính mong công ty giải đáp giúp tôi một số vướng mắc về phân chia di sản thừa kế như sau

Doanh nghiệp này có quyền thuê nhà xưởng của doanh nghiệp khác để sản xuất kinh doanh. Việc thuê nhà xưởng do các bên thỏa thuận và không trái các điều cấm của pháp luật.

Luật sư tư vấn về thủ tục chia thừa kế...

Đầu tư nước ngoài

Thời giờ làm việc của giáo viên và nhân viên hành chính đương nhiên khác nhau do đặc thù về công việc.

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;