khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động, công ty anh công ty có trách nhiệm báo trước trong một khoảng thời gian từ 03 ngày đến 45 ngày, tùy theo từng loại hợp đồng lao động và từng trường hợp cụ thể.

Phó giám đốc công ty có thể ký kết hợp đồng lao động với nhân viên với điều kiện là đã có ủy quyền hoặc phó giám đốc chính là người đại điện theo pháp luật của công ty.

Cách tính lương ngoài giờ và lương làm thêm vào ngày thứ bảy, chủ nhật được quy định cụ thể tại Bộ luật Lao động năm 2012.

Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung...

Pháp luật lao động nghiêm cấm hành vi dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

Trong một số trường hợp, khi gặp khó khăn đột xuất, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với HĐLĐ, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 của Bộ luật Lao động cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên khi hợp đồng lao động chấm dứt...

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Người sử dụng dụng lao động có quyền yêu cầu anh/chị thử việc theo quy định của pháp luật, không phụ thuộc vào việc anh/chị có nhiều hay ít kinh nghiệm.

Trường hợp vì do bất khả kháng mà không thể trả lương đúng hạn cho người lao động, người sử dụng lao động không được trả chậm lương quá 1 tháng, nếu trả lương chậm trên 15 ngày thì thời gian trả chậm từ 15 ngày trở lên phải trả thêm một khoản tiền trả chậm.

Đối tượng là nhân viên tạp vụ, lái xe, lao động thời vụ là đối tượng lao động theo điều 1 Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Đối với những hợp đồng lao động xác định thời hạn; hợp đồng theo mùa vụ mà sau 30 ngày kể khi hết hạn người lao động vẫn tiếp tục làm việc, không ký tiếp hợp đồng mới thì hợp đồng đã giao kết chuyển thành hợp đồng không xác định thời hạn, thời hạn 24 tháng.

Khoản 2 Điều 248 Bộ luật Hình sự quy định về Tội đánh bạc.

Điều 155 Bộ luật lao động 2012 quy đinh về bảo vệ thai sản đối với lao động nữ.

Người sử dụng lao động buộc lao động nữ phải thôi việc vì lý do mang thai là trái với quy định của pháp luật.

Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo quyết định của cơ sở khám bệnh

Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm theo quy định cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên bị mất việc làm do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập...

Người sử dụng lao động không được giữ bất kỳ bản chính giấy tờ tùy thân, các loại văn bằng, chứng chỉ của người lao động; và cũng không được yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động...