Có phải trả thêm tiền chậm trả lương cho nhân viên không?

Trường hợp vì do bất khả kháng mà không thể trả lương đúng hạn cho người lao động, người sử dụng lao động không được trả chậm lương quá 1 tháng, nếu trả lương chậm trên 15 ngày thì thời gian trả chậm từ 15 ngày trở lên phải trả thêm một khoản tiền trả chậm.

Hỏi: Do việc kinh doanh của công ty tôi thời gian trước không tốt nên tôi không thể trả lương đúng hạn cho nhân viên. Hiện tại tình hình tài chính có ổn định hơn, tôi có thể trả hết toàn bộ lương cho nhân viên. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi có phải trả thêm tiền trả chậm cho nhân viên không? (Ngô Cương – Thanh Hóa).
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Ánh Vân - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 24 Nghị định s05/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động về nguyên tắc trả lương như sau:
1. Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.
2. Trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì không được trả chậm quá 01 tháng. Việc người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động do trả lương chậm được quy định như sau:
a) Nếu thời gian trả lương chậm dưới 15 ngày thì không phải trả thêm;
b) Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương.”

Căn cứ theo quy định trên thì trong trường hợp vì do thiên tai, bất khả kháng mà không thể trả lương đúng hạn cho người lao động, người sử dụng lao động không được trả chậm lương của người lao động quá 1 tháng, nếu trả lương chậm trên 15 ngày thì thời gian trả chậm từ 15 ngày trở lên phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi do ngân hàng nhà nước công bố hoặc ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch thông báo.

Trong trường hợp của anh, vì anh không nói rõ anh chậm trả lương cho nhân viên trong thời gian bao lâu nên chúng tôi không thể trả lời việc anh có phải trả thêm tiền trả chậm cho nhân viên hay không. Tuy nhiên anh có thể dựa vào thời gian trả chậm của công ty và quy định trên đây để xác định xem mình có phải trả thêm tiền hay không và trả thêm bao nhiêu.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.