Công ty chuyển đổi loại hình kinh doanh,có phải trả trợ cấp mất việc cho nhân viên không?

Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm theo quy định cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên bị mất việc làm do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập...

Hỏi: Công ty tôi đang hoạt động dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhưng sẽ chuyển sang Văn phòng đại diện cho công ty nước ngoài. Toàn bộ nhân viên sẽ chuyển sang làm văn phòng đại diện với công việc tương tự. Vậy khi giải thể công ty cũ thì có phải trả tiền trợ cấp mất việc cho nhân viên không? (Nguyễn Minh Giang - Phú Thọ)>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:


Khoản 2 Điều 14 Nghị định 05/2015 thì: "Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật Lao động cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên bị mất việc làm do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại Khoản 10 Điều 36, Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật Lao động".
Nhưng trong tình huống của anh (chị), công ty anh (chị) đang hoạt động dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhưng sẽ chuyển sang Văn phòng đại diện cho công ty nước ngoài. Toàn bộ nhân viên sẽ chuyển sang làm văn phòng đại diện với công việc tương tự. Vì thế, nhân viên của anh (chị) vẫn tiếp tục được làm việc và anh (chị) không phải trả tiền trợ cấp mất việc cho người lao động.
Tuy nhiên, nếu việc chuyển đổi loại hình kinh doanh của anh (chị) mà khiến người lao động phải ngừng việc trong một khoảng thời gian thì theo quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2012 thì: Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau: "Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương".

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.