Khi bị cho nghỉ việc không có lí do, người lao động có quyền khiếu nại.

Người sử dụng lao động có quyền cho người lao độngnghỉ việc trong một số trường hợp.

Khi bị người sử dụng lao động cho nghỉ việc, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong một số trường hợp.

Việc công ty cho người lao động nghỉ thai sản nghỉ việc hẳn là không đúng quy định pháp luật.

Khi hết thời hạn hợp đồng làm việc 01 năm, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ vào nhu cầu của đơn vị, trên cơ sở đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ của viên chức, quyết định ký kết tiếp hoặc cho viên chức nghỉ việc.

Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi...

Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Người lao động dùng hồ sơ giả để kí kết hợp đồng lao động người sử dụng lao động có thể bị cho nghỉ việc.

Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo luật định được quyền chấm dứt hợp đồng lao động với công ty.

Bộ luật Lao động năm 2012 quy định chỉ trong một số trường hợp người lao động được cho người lao động nghỉ việc.

Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:c) Do thiên tai,...

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế:1. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động

Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ một số trường hợp.

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong những trường hợp sau đây: Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích...

Hành vi rút bớt tiền của công ty của người lao động có thể bị cho nghỉ việc.

Hợp đồng lao động:Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động...

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên.

Bộ luật Lao động có quy định về các trường hợp người sử dụng lao động có quyền cho người lao động nghỉ việc.

Nếu người lao động không viết đơn nghỉ việc mà tự ý bỏ việc trên 05 ngày cộng dồn/tháng hoặc 20 ngày cộng dồn/năm, thì công ty có căn cứ để cho nghỉ việc.