Tư vấn trường hợp cho nghỉ việc khi không bố trí việc đúng vị trí tuyển dụng

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên.

Hỏi: Tôi xin nghỉ việc̣c từ ngày 17/03/2016 do công ty không bố trí tôi đúng vị trí đã tuyển dụngng với thời gian báo trước 3 ngày. Nhưng công ty cho tôi nghỉ luôn từ ngày 15/3/2016 (ngày tôi nộp đơn xin thôi việc). Ngày trả lương là ngày cuối tháng mà tôi không có, tôi có hỏi thì phòng nhân sự nói tôi chưa được duyệt có thể qua tuần sau (14/4/2016) mới có thể có lương. Tôi có hỏi khi tôi lên ký các thủ tục nghỉ việc để được nhận lương thì sẽ nhận được sổ bảo hiểm xã hộihội luôn phải không họ nói phải 3 tháng sau tôi mới nhận được sổ bảo hiểm. Đề nghị Luật sư tư vấn, công ty làm vậy có đúng không và hiện tháng 4 này tôi sẽ được đóng bảo hiểm ở công ty mới thì tôi sẽ đóng bằng cách nào? (Quang Anh - Hà Nội)
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 47 Bộ Luật Lao động 2012 quy định:

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày”.

Như vậy, theo quy định này thì trong thời hạn 7 ngày hoặc đối với trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn thì tối đa không quá 30 ngày sẽ phải thanh toán đầy đủ tiền lương cho anh (chị).

Trong trường hợp này Anh (chị) có thể yêu cầu công ty thực hiện đúng theo quy định của luật. Trường hợp công ty không thực hiện thì sẽ tiến hành hòa giải lao động thông qua hòa giải viên lao động cấp quận, huyện. Trường hợp không hòa giải thành thì có thể khởi kiện ra tòa án.

Theo quy định tại khoản 2,3 Điều 47 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày. 3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động”.

Ngoài ra, tại quy định tại khoản 5 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

5. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, theo quy định này thì kể từ thời điểm chấm dứt hợp đồng sau thời hạn 7 ngày, hoặc trường hợp đặc biệt không quá 30 ngày thì NSDLĐ có trách nhiệm phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội chốt sổ và trả sổ bảo hiểm xã hội cho anh (chị).

Anh (chị) có thể yêu cầu công ty thực hiện đúng theo quy định của luật. Trường hợp công ty không thực hiện thì anh (chị) có thể làm đơn khiếu nại lên phòng lao động thương binh xã hội cấp quận, huyện. Trường hợp anh (chị) không đồng ý với kết qua giải quyết khiếu nại thì có thể khởi kiện ra tòa án.

Trường hợp anh (chị) chưa lấy được sổ bảo hiểm xã hội bên công ty cũ thì khi làm việc tại công ty mới anh (chị) vẫn có thể cung cấp cho công ty mới số sổ bảo hiểm này và công ty mới vẫn tiếp tục đóng BHXH cho anh (chị) vào sổ này.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xtôi như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.