-->

Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản?

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.

Hỏi: Vợ tôi làm việc theo một hợp đồng xác định thời hạn với một công ty và được công ty đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Mới đây vợ tôi sinh em bé và nghỉ thai sản được 05 tháng và chưa đi làm trở lại. Tuy nhiên, sinh con được 03 tháng rồi nhưng vợ tôi vẫn chưa làm thủ tục để hưởng chế độ thai sản. Đề nghị Luật sư tư vấn, vợ tôi còn thời hạn đề hưởng thai sản không? (Đào Đức Mạnh - Thái Bình)


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Tâm - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 102 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản: “1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động. Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội: a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. 4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản. Do đó, vợ anh sinh em bé được 03 tháng, đã nghỉ sinh được 05 tháng và vẫn chưa đi làm trở lại thì chưa quá thời hạn 45 ngày (kể từ ngày trở lại làm việc) để làm thủ tục hưởng chế độ thai sản theo đúng quy định pháp luật. Do vậy, vợ anh vẫn đủ điều kiện để hưởng thai sản vì chưa quá hạn làm thủ tục.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.