-->

Người lao động có phải đóng bảo hiểm y tế không?

Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm: a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương...

Hỏi: Tôi làm cho công ty xây dựng đã được 06 năm (hợp đồng lao động không xác định thời hạn). Hằng năm, công ty đều phát thẻ bảo hiểm y tế cho tôi. Tôi cứ nghĩ là công ty mua bảo hiểm y tế nhưng vợ tôi nói là họ trừ tiền lương để mua bảo hiểm y tế này. Đề nghị Luật sư tư vấn, người sử dụng lao động có phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động không? (Nguyễn Thái Hà - Quảng Ninh)>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Tâm - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định như sau:

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế: “1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm: a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động); b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật” (Khoản 1 Điều 12).

Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế: “1. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế được quy định như sau: a) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3. Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng” (Điều 13).

Khoản 1 Điều 2 Nghị định 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm y tế quy định về mức đóng bảo hiểm y tế như sau: “1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được quy định như sau: a) Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động đối với đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế”.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, mức đóng bảo hiểm y tế hằng thắng của người lao động bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3. Do đó, anh (người lao động) hằng tháng sẽ phải đóng bảo hiểm y tế với mức 1,5% tiền lương tháng, phần còn lại sẽ do công ty (người sử dụng lao động) đóng.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.