Bị hiệu trưởng cho nghỉ việc vì không đỗ Cao học, có đúng không?

Khi hết thời hạn hợp đồng làm việc 01 năm, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ vào nhu cầu của đơn vị, trên cơ sở đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ của viên chức, quyết định ký kết tiếp hoặc cho viên chức nghỉ việc.

Hỏi: Năm 2013, em tôi thi đỗ viên chức, được tuyển vào cơ quan làm giảng viên tập sự, và ký hợp đồng 1 năm, trong hợp đồng có ghi điều khoản quy định của cơ quan: trong vòng 1 năm, giảng viên tập sự phải đỗ cao học. Tuy nhiên, không có bản phụ lục hay danh sách nào đi kèm về việc phải đỗ cao học trường nào. Năm 2014, khi hết hạn hợp đồng 1 năm, em tôi thi đỗ trường Kinh doanh công nghệ, nhưng Hiệu trưởng trường không ký hợp đồng tiếp tục cho em tôi được làm việc tiếp mà thông báo một danh sách các trường phải thi đỗ cao học, trong đó không chấp nhận trường dân lập. Vì vậy, trường em tôi đã thi không được chấp nhận. Hiệu trường đã cho em tôi dừng việc, và với thông báo là phải đỗ cao học trường công lập trong vòng tháng 3 đến tháng 8, nếu đỗ thì mới ký hợp đồng tiếp. Vậy hiệu trưởng làm như vậy có đúng không? (Quốc Trung - Hà Nội)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lương Thị Anh Thư - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Vì em bạn là viên chức nên thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Viên chức năm 2010, Theo quy định tại Điều 28 Luật viên chức về việc thay đổi nội dung, ký kết tiếp, tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng làm việc thì:

"1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng làm việc, nếu một bên có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng làm việc thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc. Khi đã chấp thuận thì các bên tiến hành sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan của hợp đồng làm việc. Trong thời gian tiến hành thoả thuận, các bên vẫn phải tuân theo hợp đồng làm việc đã ký kết. Trường hợp không thoả thuận được thì các bên tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng làm việc.

2. Đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn, trước khi hết hạn hợp đồng làm việc 60 ngày, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ vào nhu cầu của đơn vị, trên cơ sở đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ của viên chức, quyết định ký kết tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức.

3. Việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc được thực hiện theo quy định của pháp luật lao động.

4. Khi viên chức chuyển công tác đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác thì chấm dứt hợp đồng làm việc và được giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

5. Khi viên chức được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ được pháp luật quy định là công chức tại đơn vị sự nghiệp công lập hoặc có quyết định nghỉ hưu thì hợp đồng làm việc đương nhiên chấm dứt".

Như vậy, khi hết thời hạn hợp đồng làm việc 1 năm, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ vào nhu cầu của đơn vị, trên cơ sở đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ của viên chức, quyết định ký kết tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức. Trường hợp người tập sự không đạt yêu cầu thì sau thời gian tập sự có thể bị chấm dứt hợp đồng làm việc.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.