Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp xã, phường nơi mình cư trú.

Cầm cố tài sản là một biện pháp đảm bảo nghĩa vụ dân sự được quy định trong bộ luật dân sự.

Trong khoảng thời gian bạn đang thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất với bên nhận thế chấp thì bên nhận thế chấp không được quyền chuyển nhượng phần đất này cho người khác

Về bản chất giấy tờ có giá là một loại tài sản, nên đương nhiên vẫn được phép cầm cố.

Về bản chất giấy tờ có giá là một loại tài sản, nên đương nhiên vẫn được phép cầm cố.

Điều kiện cầm cố giấy tờ có giá trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm và bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Cầm cố tài sản được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015.

Cầm cố tài sản là việc bên nhận cầm cố giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên nhận cầm cố để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ.

Bản chất của dịch vụ cầm đồ là dịch vụ cho vay áp dụng biện pháp cầm cố tài sản hay còn gọi là cầm đồ để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ.

Mục đích của hôn nhân không đạt được là không có tình nghĩa vợ chồng; không bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng.

Chứng minh thư nhân dân của công minh không phải là tài sản, bởi vậy không được dùng để cầm cố đảm bảo cho khoản vay.

Theo quy định của pháp luật về đất đai cũng như BLDS không có quy định nào cho người sử dụng đất có quyền“Cầm cố quyền sử dụng đất”

Nếu bạn muốn lấy lại tài sản cầm cố là chiếc xe máy và giấy tờ kèm theo thì bạn trai bạn phải hoàn thành nghĩa vụ được bảo đảm bằng cầm cố

Cầm cố tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Cầm cố tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Cầm cố tài sản là một trong các biện pháp đảm bảo nghĩa vụ dân sự được quy định trong bộ luật dân sự.

Lấy xe của người khác đi cầm cố mà không được phép của người đó thì phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự 1999.

Bạn có thể bị xử phạt hành chính với hình phạt tiền từ 2 triệu tới 5 triệu cho hành vi cầm cố tài sản thuộc sở hữu của người khác mà không có giấy ủy quyền hợp lệ.

Do giao dịch giữa anh (chị) và người nhận cầm cố được ký kết dưới hình thức văn bản giữa các bên nên khi anh (chị) mất giấy tờ trên thì anh (chị) có thể thỏa thuận với người nhận cầm cố . Nếu họ không đồng ý thì anh (chị) có thể nộp đơn khởi kiện ra tòa.