-->

Dịch vụ giải quyết tranh chấp dân sự

Với đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý có kiến thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm, Công ty Luật TNHH Everest có thể cung cấp tới khách hàng dịch vụ giải quyết những tranh chấp có nội dung chuyên sâu trong lĩnh vực dân sự.

Giải quyết tranh chấp dân sự
Giải quyết tranh chấp dân sự

Công ty LuậtTNHH Everest cung cấp các dịch vụ pháp lý để giúp khách hàng giải quyết các tranh chấp về dân sự:

 1. Tranh chấp dân sự giữa cá nhân với cá nhân về quốc tịch Việt Nam;
 2. Tranh chấp dân sự về quyền sở hữu tài sản;
 3. Tranh chấp về hợp đồng dân sự;
 4. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;
 5. Tranh chấp dân sự về thừa kế tài sản;
 6. Tranh chấp dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
 7. Tranh chấp dân sự về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
 8. Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật.

Nội dung dịch vụ giải quyết tranh chấp về dân sự của Công ty Luật TNHH Everest:

 1. Nghiên cứu hồ sơ, thông tin về vụ việc, đối chiếu với hệ thống văn bản pháp luật có liên quan để đưa ra phương án giải quyết tranh chấp dân sự;
 2. Tư vấn quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ tranh chấp;
 3. Tư vấn xác định căn cứ giải quyết tranh chấp;
 4. Tư vấn, chuẩn bị liên hệ và đàm phán với các bên liên quan trong việc giải quyết tranh chấp;
 5. Tư vấn về việc tổ chức thương lượng, hòa giải các bên tranh chấp dân sự;
 6. Đại diện tham gia thương lượng, hòa giải trong các tranh chấp dân sự;
 7. Hướng dẫn khách hàng hoặc đại diện theo ủy quyền của khách hàng để thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin;
 8. Cử luật sư đại diện theo ủy quyền của khách hàng để làm việc với các cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ tốt nhất cho quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng.
 9. Cử luật sư tham gia tố tụng với tư cách người đại diện theo ủy quyền của đương sự trong giai đoạn tố tụng;
 10. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng trong giải đoạn thi hành án;
 11. Hỗ trợ pháp lý khác để giúp khách hàng giải quyết các vấn đề khác có liên quan.