Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc...

Lao động giao kết hợp đồng lao động và thời hạn của hợp đồng được xác định rõ là 12 tháng thì bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định của pháp luật mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

Đối tượng của kinh doanh đa cấp là hoạt động kinh doanh, bán lẻ hàng hóa. Môi giới việc làm không phải là kinh doanh, bán lẻ hàng hóa, vì vậy không được tiến hành kinh doanh theo phương thức đa cấp.

rong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động.

Các trường hợp người lao động được hưởng trợ cấp mất việc làm quy định cụ thể tại Bộ luật Lao động năm 2012.

Khoản 7 Điều 46 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006 quy định người lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài theo Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định của pháp luật mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

Sau khi ly hôn,người không có quyền nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng để nuôi con, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ việc làm phải có trụ sở, có bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm; đã thực hiện ký quỹ theo quy định tại Nghị định số 52/2014/NĐ-CP.

Thủ tục đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:1. Thương nhân, tổ chức tiến hành đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương về việc thiết lập website cung cấp dịch vụ...

Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây:a) Ốm đau;b) Thai sản;c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;d) Hưu trí;đ) Tử tuất...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn giải quyết ly hôn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn giành quyền nuôi con khi ly hôn.

Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Đưa tài liệu kế toán vào lưu trữ chậm quá 12 tháng so với thời hạn quy định; Lưu trữ tài liệu kế toán không đầy đủ theo quy định...

Điều 4 Nghị định 45/2013/ NĐ - CP quy định về các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về chữ ký khi làm sổ đỏ mua đất.

Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con

Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định của pháp luật mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.