Chấm dứt HĐLĐ, NLĐ được hưởng trợ cấp mất việc làm không?

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc...

Hỏi: Tôi vào làm việc tại công ty A từ tháng 10/2004 đến hết tháng 04/2008, tổng thời gian tham gia là 04 năm 01 tháng. Từ tháng 05/2008 đến tháng 03/2016, tôi làm việc tại Công ty B với tổng thời gian làm việc là 07 năm 10 tháng. Do công ty B thay đổi cơ cấu nên công ty cho tôi nghỉ việc. Vậy tôi muốn hỏi Luật sư tư vấn giúp tôi: 1. Trợ cấp thôi việc tôi có được hưởng từ công ty cũ hay không? Hay tôi chỉ được hưởng thời gian làm việc tại công ty mới? (Công ty cũ (A) tôi chưa được thanh toán trợ cấp thôi việc). 2. Trợ cấp mất việc làm: Tôi được hưởng như thế nào? (Lương Ngọc Tú - Bắc Ninh)


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thứ nhất, về trợ cấp thôi việc anh (chị) đưa ra: Theo quy định tại điều 48 Bộ luật Lao động năm 2012: “1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. 2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. 3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc”. Khi chấm dứt hợp đồng lao động tại Công ty nào thì anh (chị) sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc tại Công ty đó. Trước khi anh (chị) đến Công ty B làm việc, anh (chị) chấm dứt hợp đồng lao động tại Công ty A anh (chị) cũng sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc. Nếu anh (chị) chưa được hưởng trợ cấp thôi việc tại Công ty A này thì anh (chị) có thể làm đơn để yêu cầu họ chi trả trợ cấp thôi việc cho anh (chị). Tuy nhiên thời gian anh (chị) chấm dứt hợp đồng lao động tại Công ty A khá lâu rồi vậy để chứng minh được rằng phía Công ty A chưa chi trả trợ cấp thôi việc cho anh (chị) là điều khá khó khăn. Vậy nếu anh (chị) yêu cầu họ chi trả trợ cấp cho anh (chị) thì anh (chị) phải cung cấp được các tài liệu chứng cứ chứng minh điều này là có cơ sở. Còn đối với phía Công ty B họ sẽ chi trả trợ cấp thôi việc cho anh (chị). Mỗi một năm làm việc thì anh (chị) sẽ được hưởng bằng nửa tháng tiền lương. Theo quy định tại điểm c khoản 3 điều 14 nghị định 05/ 2012/ NĐ – CP: “c) Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc”. Anh (chị) làm việc tại công ty B thời gian 07 năm 10 tháng thì sẽ được làm tròn lên 08 năm. Anh (chị) sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc là 04 tháng tiền lương. Tiền lương tính đó là tiền lương của 06 tháng liền kề trước khi anh (chị) nghỉ việc.

Thứ hai, về trợ cấp mất việc làm: Theo quy định tại điều 49 Bộ luật lao động quy định về trợ cấp mất việc làm: “1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương. 2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc. 3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm”. Theo quy định tại điểm c khoản 3 điều 14 nghị định 05/ 2012/ NĐ – CP: “c) Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm của người lao động được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc”. Anh (chị) làm việc tại Công ty B với tổng thời gian làm việc là 07 năm 10 tháng. Trường hợp này thời gian để tính trợ cấp mất việc làm cho anh (chị) được làm tròn thành 08 năm. Vậy cứ mỗi năm làm việc anh (chị) sẽ được trả 01 tháng tiền lương, tức trong 08 năm làm việc anh (chị) sẽ được hưởng 08 tháng tiền trợ cấp mất việc làm. Số tiền lương tính trợ cấp mất việc làm đó là tiền lương trong 06 tháng liền kề trước khi anh (chị) mất việc làm.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.