Luật sư tư vấn trợ cấp mất việc làm

Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây:a) Ốm đau;b) Thai sản;c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;d) Hưu trí;đ) Tử tuất...

Hỏi: Vì tình hình công ty khó khăn nên sếp muốn cắt giảm chi phí và giảm nhân sự, công ty đã thông báo chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với tôi.Tôi bắt đầu làm việc từ ngày 2/5/2012 đến nay.Ngày 2/5/2015 hợp đồng lao động của tôi hết hạn và công ty không ký mới có nghĩa là hợp đồng tiếp tục có thời hạn đến 2/5/2016.Công ty tôi đóng bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1/1/2015 đến nay.Ngày 1/10/2015 công ty thông báo với tôi và ngày 15/11/2015 tôi sẽ bắt đầu nghỉ làm.Tôi có đọc luật lao động về việc trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc nhưng tôi không xác định rõ được trong trường hợp này công ty có phải thanh toán cho tôi 2 phần: Trợ cấp thôi việc + trợ cấp mất việc không ? Vì hiện tại công ty vẫn tiếp tục kinh doanh và tuyển nhân sự mới.Vì cũng sắp hết năm tôi có thể yêu cầu công ty thanh toán lương tháng 13 không? (Thanh Nhàn - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198  Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:


Theo thông tin bạn cung cấp, công ty của bạn phải cắt giảm nhân sự vì tinh hình khó khăn, Theo quy định tại khoản 10 Điều 36 Bộ luật lao động 2012 các trường hợp chấm dứt hợp chấm dứt hợp đồng lao động:

"10. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật này; người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhật, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã".

Theo hướng dẫn tại điều 13 Nghị định 05/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số nội dungcủaBộ luậtLao động thì thay đổi cơ cấu được hiểu là thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động.

Công ty bạn đang làm việc có nhu cầu cắt giảm lao động, nếu việc cắt giảm lao động nhằm cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao đông thì việc công ty cho bạn thôi việc là hợp pháp.

Công ty bạn làm việc sẽ phải trả trợ cấp mất việc làm cho bạn theo quy định tại điều 49 Bộ luật lao động 2012

"Điều 49. Trợ cấp mất việc làm

1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm".

Điều 49 Luật Việc làm 2013 quy định điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

"Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này";

Do đó, toàn bộ thời gian làm việc thực tế của bạn sẽ được dùng để tính trợ cấp mất việc làm. Bạn làm việc từ 02/05/2012 đến 15/11/2015, dó đó bạn có 3 năm 6 tháng làm việc thực tế,6 tháng này sẽ được tính là 01 năm. Trợ cấp mất việc làm của bạn được tính như sau: 4 x 0,5 = 2 tháng lương (bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.)

Về việc tiền thưởng mà bạn gọi là lương tháng 13 thì bạn có thể thỏa thuận với công ty vì pháp luật lao động hiện hành không quy định về vấn đề này.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]uatviet.net.vn.
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.