-->

Nếu chỉ có người cha tham gia BHXH thì tại tháng sinh con sẽ được BHXH chi trả số trợ cấp bằng 02 lần mức lương cơ sở cho mỗi con.

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng.

Người tham gia BHXH tự nguyện không được hưởng chế độ ốm đau; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thai sản, mà chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất

Người lao động tham gia BHXH bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm: Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên.

Nếu như anh vẫn tiếp tục đang lao động tại doanh nghiệp thì doanh nghiệp buộc phải đóng BHXH cho anh. Trừ trường hợp anh xin nghỉ việc tại doanh nghiệp thì khi đó, công ty sẽ báo giảm BHXH và không tiếp tục đóng BHXH cho anh nữa

Người lao động có thể đóng bảo hiểm tự nguyện một lần để đủ điều kiện hưởng lương hưu luôn.

Bố em tham gia BHXH từ năm 2003 của 1 công ty tư nhân, đến tháng 6/2015, bố em chốt sổ bảo hiểm và không tham gia BHXH nữa.

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con...

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu tổng hợp danh sách cộng nối thời gian tham gia BHXH.

Điều 73 Luật bảo hiểm xã hội quy định về Điều kiện hưởng lương hưu đối với người tham gia BHXH tự nguyện.

Sau khi nghỉ hưu ký hợp đồng lao động mới mà không tham gia BHXH hưởng nguyên lương hàng tháng (hệ số 3.43), thì đến khi mất (do bệnh) lao động này có được hưởng trợ cấp thôi việc không?

Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

Tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lao động hoặc Tòa án quyết định mở thủ tục phá sản, nam từ đủ 55 tuổi...

Phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính đối với những nhân viên đã đủ điều kiện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp nhưng công ty chưa đóng.

Cơ quan BHXH sẽ xác nhận thời gian đóng BHXH trên sổ của người lao động đến thời điểm doanh nghiệp đóng BHXH cho người lao động. Trường hợp thu hồi được khoản nợ BHXH từ doanh nghiệp, cơ quan BHXH sẽ xác nhận bổ sung thời gian đóng BHXH vào sổ BHXH của người lao động.

Khi ký kết hợp đồng lao động, người lao động có nghĩ vụ tham gia BHXH. Việc chậm tham gia BHXH có thể bị truy thu lãi xuất.

Bảo hiểm chế độ thai sản chỉ tính trên thời gian người lao động tham gia BHXH bắt buộc.

Theo quy định tại Điều 50 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 thì đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động.

Thời gian tham gia bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng.