Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con...

Người lao động được hưởng chế độ tài sản khi thuộc các trường hợp quy định tại Điều 28 trên, do vậy chị bị sa thải không liên quan đến việc chị có được hưởng chế độ thai sản hay không.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các chế độ của người lao động; trường hợp đặc biệt có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mười ngày nếu thai dưới một tháng; hai mươi ngày nếu thai từ một tháng đến dưới ba tháng...

Thời gian đóng bảo hiểm để được hưởng chế độ thai sản là từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi ...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về cách tính tiền chế độ thai sản khi công tác tại trung tâm y tế dự phòng.

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm: Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con; Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết...

Người tham gia BHXH, BHYT được cấp lại sổ BHXH trong các trường hợp bị mất, hỏng hoặc thay đổi, cải chính họ tên, ngày tháng năm sinh đã ghi trong sổ BHXH

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn chế độ thai sản của CBCC khi chưa kết hôn.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đang nghỉ chế độ thai sản.

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con...

Năm 2019, các quy định về chế độ thai sản vẫn được áp dụng theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đó, chế độ thai sản 2019 không chỉ áp dụng khi bà mẹ sinh con mà sẽ áp dụng suốt thời gian mang thai và thời gian nghỉ thai sản.

NLĐ ký hợp đồng thử việc khi đã mang thai được 3 tháng nên nếu trước đó không tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con thì sẽ không được hưởng chế độ thai sản.

Lao động nam tham gia đóng bảo hiểm xã hội, khi vợ sinh con nếu đủ đáp ứng đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: Lao động nữ sinh con;...

Người lao động nữ sẽ được hưởng chế độ thai sản với thời gian nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng (trong trường hợp sinh đôi sẽ được nghỉ thêm 1 tháng) và mức trợ cấp một lần trong thời gian này bằng 02 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con; c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; d) Người lao động nhận nuôi con dưới 06 tháng tuổi...

Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút; trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi, được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Người lao động hưởng chế độ thai sản với mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc

Lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai từ tháng thứ 07, được chuyển làm công việc nhẹ hơn hoặc được giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà vẫn hưởng đủ lương.