-->

Mức lương hưu ngưởi lao động được hưởng khi nghỉ hưu trước tuổi?

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Hỏi: Anh tôi sinh ngày 06/4/1963, hiện giáo viên ở thị trấn, ra trường công tác từ ngày 01/9/1981, biên chế ngày 01/4/1983. Lúc đầu khởi điểm lương là 50 đ/tháng, ngày 01/01/1994 là hệ số 3.10, đến nay hệ số lương là 4.98 vượt khung 8% chức vụ 0.4 hệ số thâm niên ngành là 32% . Vì bệnh đau rất nhiều nên anh tôi muốn về hưu trước tuổi , vậy nếu về hưu trong năm 2016 thì được hưởng lương hưu trợ cấp hàng tháng là bao nhiêu? (Đào Văn Huy - Bắc Giang)>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động như sau: “1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành”.

Trường hợp này, nếu tính đến ngày 06/04/2016 anh của anh (chị) đủ 53 tuổi, làm việc trong điều kiện bình thường, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên , có khoảng 35 năm đóng bảo hiểm xã hội ( nếu tính anh của anh (chị) ký hợp đồng từ tháng 9/1981). Tỷ lệ hưởng lương hưu của anh của anh (chị) như sau: 15 năm đầu được tính bằng 45%; từ năm thứ 16 đến năm thứ 35 là 20 năm, tính thêm 2% x 20 = 40%; Tổng 2 tỷ lệ trên là: 45% + 40% = 85% ( tính tối đa là 75%).

Anh của anh (chị) nghỉ hưu trước tuổi 60 theo quy định là 7 năm nên tỷ lệ giảm trừ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi là 14% (Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi ). Như vậy, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của anh của anh (chị) là 75% -14% = 61%. Ngoài ra, do anh của anh (chị) có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng 75% (cao hơn 25 năm) nên còn được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu là: cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.