-->

Tiền BHXH một lần theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014, mức tiền BHXH từ 2018 sẽ bất lợi hơn cho người hưởng lương hưu, mức tối đa vẫn không thay đổi.

Hỏi: Tôi là nữ sinh năm 1965, đóng bảo hiểm tháng 12/1985. Tôi làm tại doanh nghiệp Nhà nước, nếu tôi về hưu trước tuổi có bị giảm tỷ lệ % và được hưởng những chế độ gì?Tôi nghe nói nếu về hưu sau năm 2018 thì chỉ đực hưởng 65% thay vì 75% như bây giờ? (Lê Thu - Thanh Hóa)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Minh Anh - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Nếu tại thời điểm hiện tại (07/2016) bác 51 tuổi, có 30 năm 8 tháng tham gia bảo hiểm xã hội (được làm tròn 31 năm), bác suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì bác đủ điều kiện về hưu trước tuổi.

Mức hưởng mỗi tháng như sau:

+ 15 năm đầu: 45% tháng tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội.

+ 16 năm tiếp: 16 x 3 = 48% tháng tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội.

Tổng mưc hưởng bác được 93%. Do mức tối đa được hưởng là 75% nên bác được hưởng là 75% tháng tiền lương bình quân đóng bảo hiểm. Bác nghỉ hưu trước 4 tuổi nên bác bị trừ 8%. Tổng bác còn 67% tháng tiền lương bình quân.

Số năm tham gia bảo hiểm cao hơn mức 75% bác được hưởng trợ cấp một lần, mỗi năm cao hơn được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Bác có 6 năm đóng vượt lên mức tối đa 75% nên bác được trợ cấp 1 lần bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (6 x 0,5).

Nếu bác nghỉ hưu tại thời điểm năm 2018. Công ty giả sử bác nghỉ việc từ năm 2016 và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội (vẫn giữ nguyên 30 năm 8 tháng bảo hiểm)

+ 15 năm đầu: 45 %tháng tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội.

+ 16 năm tiếp: 32% (16 x 2) tháng tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội.

Tổng 77% tháng tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội.. Do vượt mức tối đa nên bác chỉ được hưởng mức tối đa 75%, bác nghỉ hưu trước 2 tuổi, bị trừ 4%. Tổng bác được hưởng 69%.

1 năm vượt hơn mức tối đa bác được nhận trợ cấp một lần bằng 0,5 tháng tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng từ 2018 sẽ bất lợi hơn cho người hưởng lương hưu, mức tối đa vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, để đạt được mức tối đa, người hưởng lương hưu cần có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội nhiều hơn theo Luật cũ, đăc biệt với nam.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.