Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất 2017

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội sẽ đóng 8% mức tiền lương hằng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động đóng 18% trên quỹ lương hằng tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động (trong đó, ...

Hỏi: Tôi là nhân viên hành chính, được giao kê khai bảo hiểm xã hội cho nhân viên trong công ty nhưng không nắm rõ vấn đề này lắm, lại nghe nói nhà nước đang có điều chỉnh về mức đóng bảo hiểm. Đề nghị Luật sư tư vấn, căn cứ và tỷ lệ đóng bảo hiểm hiện nay được quy định như thế nào? (Nguyễn Hải Hòa - Thanh Hóa)
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Ánh Vân - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Liên quan đến vấn đề anh (chị) thắc măc, chúng tôi trích dẫn quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Điều 85. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc: "1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Người lao động quy định điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất" (khoản 1 Điều 85).

Điều 86. Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động: "1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau: a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; b) 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; c) 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất" (khoản 1 Điều 86).

Như vậy, quy định về tỷ lệ đóng BHXH không có gì thay đổi so với Luật BHXH trước đây. Theo đó, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội sẽ đóng 8% mức tiền lương hằng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động đóng 18% trên quỹ lương hằng tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động (trong đó, 3% vào quỹ ốm đau, 1% vào quỹ tai nạn lao động và 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất).

Trong đó, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao (được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017). Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động (Điều 17 Nghị định 115/2015/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 11 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc).

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.