Quy định về tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Luật BHXH mới

Đối với người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc thì tỷ lệ đóng bảo hiểm là 8% mức tiền lương tháng. Đối với người sử dụng lao động sẽ đóng bảo hiểm cho người lao động với tỷ lệ là 18%.

Hỏi: Tôi muốn hỏi, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao độngngười sử dụng lao động được quy định như thế nào? (Nam Hải - Thanh Hóa)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198


Luật gia Bùi Ánh Vân - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (Luật BHXH) quy định về mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:“1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.Người lao động quy định điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất”.

Khoản 1 Điều 86 Luật BHXH quy định về mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động như sau:“Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau:a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;b) 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;c) 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất”.

Như vậy, đối với người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc thì tỷ lệ đóng bảo hiểm là 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Đối với người sử dụng lao động sẽ đóng bảo hiểm cho người lao động với tỷ lệ là 18% trong đó có 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.