Trường hợp nào đóng BHXH 1 lần để hưởng lương hưu?

Trường hợp người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng BHXH còn thiếu tối đa 6 tháng thì người lao động được tự đóng tiếp một lần thông qua đơn vị cho số tháng còn thiếu để được hưởng chế độ hưu trí.

Hỏi: Tôi làm việc cho một doanh nghiệp tư nhân theo hợp đồng kông xác định thời hạn, đến tháng 5-2016 tôi đủ tuổi về hưu (60 tuổi) nhưng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) của tôi tính tới thời điểm đó là 19 năm 8 tháng Còn thiếu 4 tháng nữa mới đủ 20 năm đóng BHXH để hưởng chế độ hưu trí. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi có được đóng BHXH một lần cho 4 tháng còn thiếu để hưởng chế độ hưu không? Và mức đóng là bao nhiêu? (Phạm Văn Huấn - Hà Nội)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Tùng Hoa -Công ty LuậtTNHH Everest - trả lời:

Luật BHXH năm 2014 quy định:

Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;” (điểm a khoản 1 Điều 2)

“Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất” (khoản 1 Điều 85)

“Việc xác định thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng lương hưu và trợ cấp tuất hằng tháng thì một năm phải tính đủ 12 tháng; trường hợp người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa 06 tháng thì người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất” (khoản 6 Điều 85)

“Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau: c) 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất” (điểm c khoản 1 Điều 86)

Như vậy, đối chiếu với quy định trên, trường hợp của anh, tính đến tháng 5-2016 thì đủ 60 tuổi, có thời gian đóng BHXH là 19 năm 8 tháng, còn thiếu 4 tháng mới đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng chế độ hưu trí. Cho nên, anh thuộc đối tượng được đóng BHXH bắt buộc một lần cho đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH để được hưởng chế độ hưu trí theo khoản 6 Điều 85 Luật BHXH năm 2014.

Ngoài ra, mức đóng BHXH được quy định tại một số quy định của Luật BHXH năm 2014 chúng tôi đã trích dẫn ở trên để anh tham khảo.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]t.vn.
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.