-->

Luật sư tư vấn luật đấu thầu

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về Luật Đấu thầu.

Hỏi: Giá trong đơn dự thầu khác biệt với biểu tổng hợp giá dự thầu (chênh lệch đến 60%) ví dụ trong đơn dự thầu giá dự thầu là 4 tỷ nhưng trong biểu tổng hợp giá dự thầu là 10 tỷ. Trong biểu chi tiết không có lỗi số học, không có sai lệch. Xin hỏi tình huống như trên được xử lý như thế nào? (Quang Trung - Hải Phòng)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

"Điều 4. Giải thích từ ngữ...:16.Giá gói thầulà giá trị của gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu.17.Giá dự thầulà giá do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu, báo giá, bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.18.Giá đánh giálà giá dự thầu sau khi đã được sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), cộng với các yếu tố để quy đổi trên cùng một mặt bằng cho cả vòng đời sử dụng của hàng hóa, công trình. Giá đánh giá dùng để xếp hạng hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế.19.Giá đề nghị trúng thầulà giá dự thầu của nhà thầu được đề nghị trúng thầu sau khi đã được sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có).20.Giá trúng thầulà giá được ghi trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.21.Giá hợp đồnglà giá trị ghi trong văn bản hợp đồng làm căn cứ để tạm ứng, thanh toán, thanh lý và quyết toán hợp đồng."

Như vậy, có thể hiểu rằng 4 tỷ là giá dự thầu và 10 tỷ là giá hợp đồng. Thông thường, trường hợp nhà thầu phát hiện khối lượng mời thầu trong hồ sơ mời thầuchưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu có thể thông báo cho bên mời thầuvà lập một bảng chào giá riêng cho phần khối lượng sai khác này để Chủ đầu tư xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu. Do vậy, việc có chênh lệch như bạn trình bày là hoàn toàn bình thường. Nếu có sai sót cũng như gian lận trong việc khai báo liên quan đến giá dự thầu và giá hợp đồng thì sẽ bị xử lý theo pháp luật tùy thuộc vào hậu quả phát sinh.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.