-->

Đầu tư là nhân tố không thể thiếu trong việc xây dựng và phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi “Đầu tư là gì?” và “Có các loại hình đầu tư nào?”

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về Luật Đấu thầu.