Quy định pháp luật về đấu thầu

Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án.

Hỏi: Trong quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu có giá gói thầu 7.6 tỷ nhưng có 3 nhà thầu nộp hồ sơ đấu thầu giá đều trên 7,6 tỷ nều theo luật không muốn hủy để đấu thầu lại thì có được mới nhà thầu giá thấp nhất đến đàm phán giảm giá cho dưới giá gói thầu không? (Thu Trang - Hà Nội)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 17 Luật đấu thầu năm 2014 quy định về các trường hợp hủy thầu:"1. Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.2. Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.3. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án.4. Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư".

Theo quy định của pháp luật, bên mời thầu hoàn toàn có quyền hủy thầu khi xảy ra một trong bốn trường hợp nêu trên. Dựa trên dữ kiện mà bạn đưa ra thì trong quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu có giá gói thầu là 7.6 tỷ, có 3 nhà thầu tham gia mua hồ sơ mời thầu nhưng cả 3 nhà thầu đều nộp hồ sơ dự thầu với giá dự thầu trên 7,6 tỷ, như vậy cả 3 nhà thầu này đều có hồ sơ dự thầu không đáp ứng được với yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Do đó, căn cứ tại khoản 1 Điều 17 Luật đấu thầu bên mời thầu phải ra quyết định hủy thầu, chứ không được mi nhà thầu có giá thấp nhất trong 3 nhà thầu đến đàm phán giảm giá chodưới giá gói thầu.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.