Luật sư tư vấn khi công ty đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật.

Hỏi: Tôi làm việc cho 1 công ty may của Mỹ, đã ký hợp đồng lao động 1 năm (01/05 - 30/4) - Đến ngày 17/08: công ty bất ngờ gửi 1 mail thông báo đơn phượng chấm dứt hợp đồng với tôi bắt đầu từ ngày 31/08 mà không đưa ra lý do. Trong quá trình làm việc tôi luôn hoàn thành tốt công việc của mình, cũng chưa hề gây tổn thất cho công ty (nhưng tôi được nghe nói lại lý do vì trưởng phòng của tôi là người mới muốn đuổi tôi vì nói tôi là của người trưởng phòng cũ).Tôi muốn hỏi: Trường hợp của tôi có được coi là bị chấm dứt hợp dồng trước thời hạn trái pháp luật không? Tất cả các khoản tôi sẽ được bồi thường (tối thiểu) đúng không? (Khải Hoàn - Hà Tĩnh)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Văn Lâm - Tổ tư vấn pháp luật lao động Công ty Luật TNHH Everest trả lời:

Thứ nhất, về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

Trường hợp công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với bạn mà không có một trong các căn cứ quy định tại Điều 38 Bộ luật Lao động năm 2012, đồng thời vi phạm thời hạn báo trước là 30 ngày đối với hợp đồng lao động có xác định thời hạn. Theo đó, trường hợp này được coi là đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật.

Thứ hai, về giải quyết hậu quả của việc đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật

Điều 42 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định, trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật thì phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

Ngoài ra, trường hợp bạn không muốn trở lại làm việc thì có thể yêu cầu công ty bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

Tiền lương theo hợp đồng dùng để bồi thường là khoản tiền lương chính ghi trên hợp đồng cộng với các khoản phụ cấp thường xuyên, cố định khác được tính vào tiền lương.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.