-->

Thông tin cá nhân của người tiêu dùng có được bảo mật không?

Trường hợp thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của người tiêu dùng thì tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm: Bảo đảm an toàn, chính xác, đầy đủ khi thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của người tiêu dùng...

Hỏi: Vừa qua khi tôi mua một chiếc laptop tại trung tâm điện máy TM, nhân viên cửa hàng đã xin họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số chứng minh thư của tôi để lấy thông tin chăm sóc khách hàng. Tôi rất do dự vì sợ bị làm phiên. Đề nghị Luật sư tư vấn, thông tin của tôi có được bảo mật không và nếu trung tâm điện máy làm lộ thông tin cá nhân của tôi thì bị xử lý như thế nào? (Hồ Quang Hiếu – Nghệ An)>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Tâm - Tổ tư vấn pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 6 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 quy định như sau: “Bảo vệ thông tin của người tiêu dùng: 1. Người tiêu dùng được bảo đảm an toàn, bí mật thông tin của mình khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. 2. Trường hợp thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của người tiêu dùng thì tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm: a) Thông báo rõ ràng, công khai trước khi thực hiện với người tiêu dùng về mục đích hoạt động thu thập, sử dụng thông tin của người tiêu dùng; b) Sử dụng thông tin phù hợp với mục đích đã thông báo với người tiêu dùng và phải được người tiêu dùng đồng ý; c) Bảo đảm an toàn, chính xác, đầy đủ khi thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của người tiêu dùng; d) Tự mình hoặc có biện pháp để người tiêu dùng cập nhật, điều chỉnh thông tin khi phát hiện thấy thông tin đó không chính xác; đ) Chỉ được chuyển giao thông tin của người tiêu dùng cho bên thứ ba khi có sự đồng ý của người tiêu dùng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác”.

Điều 65 Nghị định 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt đồng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như sau: “1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: a) Không thông báo rõ ràng, công khai với người tiêu dùng về mục đích trước khi thực hiện hoạt động thu thập, sử dụng thông tin của người tiêu dùng theo quy định; b) Sử dụng thông tin của người tiêu dùng không phù hợp với mục đích đã thông báo với người tiêu dùng mà không được người tiêu dùng đồng ý theo quy định; c) Không bảo đảm an toàn, chính xác, đầy đủ đối với thông tin của người tiêu dùng khi thu thập, sử dụng, chuyển giao theo quy định; d) Không tự điều chỉnh hoặc không có biện pháp để người tiêu dùng cập nhật, điều chỉnh thông tin khi phát hiện thấy thông tin không chính xác theo quy định; đ) Chuyển giao thông tin của người tiêu dùng cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của người tiêu dùng theo quy định, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 2. Phạt tiền gấp hai lần các mức tiền phạt quy định tại khoản 1 Điều này đối với trường hợp thông tin có liên quan là thông tin thuộc về bí mật cá nhân của người tiêu dùng. 3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy tang vật vi phạm có chứa đựng thông tin của người tiêu dùng”.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, người tiêu dùng được bảo đảm an toàn, bí mật thông tin của mình khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. Trường hợp trung tâm điện máy thu thập thông tin của anh (chị) thì trung tâm điện máy phải có trách nhiệm thông báo rõ ràng, công khai về mục đích hoạt động thu thập và phải sử dụng thông tin phù hợp với mục đích đã thông báo… Nếu trung tâm điện máy vi phạm thì sẽ bị phạt tiền và buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.