-->

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hàng hóa?

C/Q (certificate of quality): là giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn của nước sản xuất hoặc các tiêu chuẩn quốc tế. Khi muốn làm giấy CO/CQ phải đến cơ quan có thẩm quyền nơi hàng hóa đó được sản xuất ra .

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn về các giấy tờ chứng nhận xuất xứ, chất lượng hàng hóa: CO, CQ, Packinglist. Giá trị pháp lý của các giấy tờ trên trong trường hợp nhà phân phối đại diện hàng hóa đó chỉ sao y bản chính.

Tóm tắt yêu cầu của khách hàng: Công ty A sản xuất mặt hàng ống đồng tại Malaysia, có nhà phân phối làm đại diện là Công ty B tại Việt Nam. Sau đó, Công ty B bán sản phẩm ống đồng cho Công ty C để thi công cho một Dự án xây dựng. Giấy tờ liên quan đến sản phẩm là "CO", "CQ", "Packinglist" được Công ty B đóng dấu sao y. Xin hỏi, giấy tờ liên quan đến sản phẩm là" "CO", "CQ", "Packinglist" (chỉ sao y bản chính) có được coi là hợp pháp không? (Đặng Thuận Tam - Thái Nguyên)

 Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Căn cứ trên thông tin, tài liệu, anh (chị) cung cấp, chúng tôi có một số ý kiến pháp lý sơ bộ, như sau:

C/O (Certificate of Origin): là giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cho hàng hóa xuất khẩu được sản xuất tại nước đó. C/O phải tuân thủ theo quy định của nước xuất khẩu và cả nước nhập khẩu, thành ra có nhiều loại CO (miễn thuế, ưu đãi thuế quan, có hạn ngạch,…). Do đó mục đích của C/O là chứng minh hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp về thuế quan và các quy định khác của pháp luật về xuất nhập khẩu của hai nước nhập khẩu và xuất khẩu (hiểu là không phải hàng lậu, hay hàng trôi nổi, không có xuất xứ rõ ràng).

Ví dụ: Công ty A sản xuất mặt hàng ống đồng tại Malaysia, có nhà phân phối làm đại diện là Công ty B tại Việt Nam. Sau đó, Công ty B bán sản phẩm ống đồng cho Công ty C để thi công cho một Dự án nào đó và giấy tờ liên quan đến sản phẩm là "CO", "CQ", "Packinglist" được Công ty B đóng dấu sao y. Các giấy tờ liên quan đến sản phẩm là "CO", "CQ", "Packinglist" có được cho là hợp pháp, nếu được sự đồng ý chấp thuận của Công ty A, vì Công ty A là pháp nhân xin được cấp Giấy chứng nhận và đơn vị này phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của giấy tờ này. Trường hợp Công ty B sao y bản chính mà không có sự đồng ý hay kiểm tra từ Công ty A là không phù hợp.

*Thủ tục cấp , thời gian cấp, Cơ quan ban hành Giấy Chứng nhận xuất xứ hàng hóa, tiếng anh là CO".

Theo Điều 12 Nghị định số 19/2006/NĐ-CP quy định về việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất khẩu như sau:

"1- Giấy chứng nhận xuất xứ do các tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ cấp theo mẫu quy định.

2-Người đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất khẩu phải nộp cho tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về nội dung bộ hồ sơ đó.

3- Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ tiến hành kiểm tra bộ hồ sơ, để xác định xuất xứ hàng hoá xuất khẩu và cấp Giấy chứng nhận xuất xứ trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận được bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp cần phải kiểm tra thực tế thì thời hạn cấp có thể kéo dài nhưng không quá 05 ngày làm việc.

4- Giấy chứng nhận xuất xứ sẽ không được cấp nếu hàng hoá xuất khẩu không đáp ứng được tiêu chí về xuất xứ quy định tại Nghị định này hoặc bộ hồ sơ đề nghị cấp không hợp lệ.

5- Trong trường hợp cơ quan Hải quan, cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam yêu cầu kiểm tra tính xác thực xuất xứ của hàng hoá, Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ có trách nhiệm xác minh xuất xứ của hàng hoá này và thông báo lại cho cơ quan đã yêu cầu."

Điều 17 Nghị định số 19/2006/NĐ-CP quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Thương mại:

"1- Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về xuất xứ hàng hóa.

2- Tổ chức việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu; trực tiếp cấp hoặc ủy quyền cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các tổ chức khác thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

3- Quản lý hoạt động nghiên cứu, thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực xuất xứ hàng hóa.

4- Chủ trì đàm phán về Quy tắc xuất xứ theo các Điều ước quốc tế".

(Cơ quan ban hành Giấy Chứng nhận chất lượng hàng hóa,tiếng anh là CQ)

C/Q (Certificate of Quality): Là Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn của nước sản xuất hoặc các tiêu chuẩn quốc tế. Mục đích của CQ là chứng minh hàng hóa đạt chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố kèm theo hàng hoá. Do đó, nước nhập khẩu sẽ không thể làm Giấy chứng nhận CO/CQ cho công ty được. Khi muốn làm giấy CO/CQ, công ty phải làm việc với cơ quan có thẩm quyền của nước nơi hàng hóa đó được sản xuất.

Bài viết được thực hiện bởi: Luật gia Bùi Thị Phượng - Công ty Luật TNHH Everest

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, E-mail: [email protected].