Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương ban hành và phụ thuộc vào diện tích đất và giá đất tính lệ phí trước bạ

Trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính... và một số nội dung khác

Nếu đang trong quá trình thực hiện thủ tục cấp sổ hồng mà có đơn khiếu nại, tố cáo về tranh chấp đất đai đối với phần đất của bạn thì có thể cơ quan nhà nước phải dừng lại hồ sơ này. Sau khi giải quyết tranh chấp xong thì làm tiếp thủ tục cho bạn.

Người lao động có thể trực tiếp đến Cơ quan bảo hiểm cấp huyện để được chốt sổ BHXH.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

Điều kiện đầu tiên để xin đề nghị cấp giấy sở hữu căn hộ chung cư là cần phải thanh toán đầy đủ tiền ghi trong Hợp đồng mua bán căn hộ chung với nhà đầu tư (thanh toán hợp đồng mua bán với nhà đầu tư).

Sau khi gọi số Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6128 và nghe lời chào, Quý khách hàng vui lòng chọn lĩnh vực pháp luật cần tư vấn.

Di chúc hợp pháp thì sẽ có hiệu lực ngay sau khi người lập di chúc chết.

Theo quy định của pháp luật đất đai, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm những giấy tờ: đơn xin giao đất hoặc đơn xin thuê đất (nếu thuộc trường hợp thuê đất) và đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận; bản photocopy sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân,...

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật

Tài sản (nhà) chia sau ly hôn, nay muốn làm sổ đỏ nhưng không được do không có biên bản giao tài sản từ cơ quan thi hành án. Việc làm của cơ quan thi hành án liệu có đúng không?

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về chữ ký khi làm sổ đỏ mua đất.

Nhà đang sử dụng có diện tích nhỏ hơn diện tích hạn mức công nhận đất ở theo quy định của UBND tỉnh nhưng có đủ điều kiện để cấp GCNQSDĐ thì bạn vẫn có quyền được cấp GCNQSDĐ.

Luật sư tư vấn về công thức tính phí sử dụng đất và các loại thuế, phí phải nộp để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 127. Luật đất đai năm 2003.

Trong thời hạn không quá mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, chuyển hồ sơ đến cơ quan quản lý đất đai thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều kiện làm sổ đỏ nhà tái định cư có diện tích tối thiểu là 30m2, chiều dài và chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 3m.

Công ty Luật TNHH Everest hướng dẫn trình tự các thủ tục liên quan tới làm sổ đỏ tại các huyện: sang tên sổ đỏ, tách sổ đỏ,cấp mới sổ đỏ, đính chính thông tin sổ đỏ (sai tên, hiện trạng...):Thành phố Yên Bái, Huyện Văn Yên, Huyện Yên Bình, Huyện Mù Cang Chải...