Chi phí phụ cấp cho người đi lao động đi công tác sẽ được tính là chi phí được trừ nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ. Việc thanh toán chi phí phụ cấp công tác được thực hiện dựa trên quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp.

Nghĩa vụ của người lao động khi chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật: Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động...

Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Nghề đào tạo; b) Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo; c) Chi phí đào tạo...

Người lao động được đào tạo nâng cao trình độ từ kinh phí của người sử dụng lao động. Nếu hai bên không ký hợp đồng đào tạo nghề thì người lao động sẽ không phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động.

Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

Nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc

Trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật thì phải hoàn trả chi phí đào tạo theo quy định trong hợp đồng đào tạo.

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành...

Thông tư 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định về thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về hợp đồng mua bán tài sản.

Nếu người lao động khi chấm dứt HĐLĐ vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại sau thời gian dừng đóng và hoàn trả tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện. để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục hoàn trả tiền đóng BHYT đối với người tự nguyện tham gia BHYT và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT để quý vị tham khảo.

Nghĩa vụ hoàn trả tiền đặt cọc.

Hai bên có thể thoả thuận với nhau về việc trả lại tiền đặt cọc, nếu không thoả thuận được thì sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp các bên không có thỏa thuận về thời hạn thực hiện nghĩa vụ hoàn trả tiền đặt cọc, nhưng có thỏa thuận điều kiện phát sinh nghĩa vụ là sau 6 tháng mà bên đặt cọc không được đi xuất khẩu lao động thì bên môi giới phải hoàn trả tiền môi giới.

Luật sư tư vấn trường hợp hoàn trả tiền bồi thường đất để trả lại cho chủ đầu tư.

Theo tinh thần của luật Thi hành án Dân sự thì trong khoảng thời gian 05 năm kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực, người được thi hành án có quyền làm đơn đề nghị cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án