M&A được điều chỉnh bởi nhiều văn bản pháp luật, trong đó pháp luật cạnh tranh được xem là có ảnh hướng lớn đến hoạt động này.

Công ty Luật TNHH Everest trả lời câu hỏi của khách hàng Ngọc Trinh tại Thái Nguyên về giao dịch dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lý của nó như sau:

Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) là một trong những điều kiện bắt buộc để người sử dụng đất thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất của mình; trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 Luật đất đai.

Bảo vệ người thứ ba ngay tình trong giao dịch quyền sử dụng đất lần đầu tiên được quy định tại khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013.

Quyền lợi của người thứ ba ngay tình được pháp luật bảo vệ trong hai trường hợp theo quy định của pháp luật.

Điều 132 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa.

Các giới hạn phải tuân thủ trong giao dịch ngoại tệ của TCTD trên thị trường ngoại tệ theo quy định tại Thông tư 15/2015/TT-NHNN

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn các khoản phí khi mua nhà chung cư qua sản giao dịch bất động sản.

Về bản chất giấy tờ có giá là một loại tài sản, nên đương nhiên vẫn được phép cầm cố.

Về bản chất giấy tờ có giá là một loại tài sản, nên đương nhiên vẫn được phép cầm cố.

iệc cầm giữ tài sản chỉ phát sinh hiệu lực (nghĩa vu thanh toán) đối với bên sở hữu tài sản bị cầm giữ, chứ không phát sinh hiệu lực và không có mốì quan hệ với người nhận thế chấp.

Giao dịch bảo đảm vô hiệu sẽ không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên kể từ thời điểm xác lập hợp đồng.

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chỉ chấm dứt khi pháp nhân chấm dứt. Việc thay đổi tư cách người đại diện theo pháp luật không làm chấm dứt đại diện theo pháp luật.

Đặt cọc trong giao dịch dân sự

Nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ đăng ký hoạt động sàn giao dịch bất động sản cho tổ chức, doanh nghiệp.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp

Điều kiện hoạt động của sàn giao dịch bất động sản được quy định trong Thông báo số 3160/TB-SXD-PTN.

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản được quy định tại Điều 69 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.