Các giới hạn phải tuân thủ trong giao dịch ngoại tệ của TCTD trên thị trường ngoại tệ

Các giới hạn phải tuân thủ trong giao dịch ngoại tệ của TCTD trên thị trường ngoại tệ theo quy định tại Thông tư 15/2015/TT-NHNN

Ngày 02/10/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 15/2015/TT-NHNN Hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng (TCTD) được phép hoạt động ngoại hối (Thông tư 15). Theo Thông tư 15, TCTD phải tuân thủ một số giới hạn khi thực hiện giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ, cụ thể:

c

>>>Luật sư tư vấnpháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 19006198

Tuân thủ quy định về phạm vi hoạt động ngoại tệ:

Phạm vi hoạt động ngoại tệ của từng TCTD được NHNN chấp thuận tại Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép. Đối với giao dịch ngoại tệ mà TCTD không được NHNN cho phép kinh doanh, cung ứng, TCTD thực hiện các giao dịch ngoại tệ do TCTD được phép cung ứng như tổ chức kinh tế theo quy định tại Thông tư 15.
TCTD được phép trực tiếp hoặc ủy quyền cho một chi nhánh thực hiện giao dịch ngoại tệ với TCTD được phép khác.
Tuân thủ quy định về đối tượng tham gia giao dịch ngoại tệ và phạm vi các giao dịch ngoại tệ TCTD được phép thực hiện:
TCTD được thực hiện giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, quyền chọn với TCTD khác;
TCTD được thực hiện giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi, quyền chọn (trừ giao dịch mua quyền chọn) với các tổ chức kinh tế;
TCTD được thực hiện giao dịch giao ngay, kỳ hạn, quyền chọn (trừ giao dịch mua quyền chọn) với người cư trú là tổ chức khác và cá nhân;
TCTD được thực hiện giao dịch giao ngay với người không cư trú là tổ chức, cá nhân.
Tuân thủ quy định về kỳ hạn, ngày thanh toán của giao dịch, bán ngoại tệ cho các giao dịch chưa đến hạn thanh toán:
Theo Thông tư 15, kỳ hạn của giao dịch kỳ hạn và giao dịch kỳ hạn trong giao dịch hoán đổi giữa VNĐ và ngoại tệ tối thiểu từ 03 (ba) ngày làm việc đến 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày kể từ ngày giao dịch.
Ngày thanh toán trong giao dịch giao ngay, giao dịch giao ngay trong giao dịch hoán đổi do các bên thỏa thuận nhưng tối đa không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch. Ngày thanh toán trong giao dịch kỳ hạn, giao dịch kỳ hạn trong giao dịch hoán đổi là ngày cuối cùng của kỳ hạn giao dịch.
Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày làm việc cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ thì ngày thanh toán được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp.

Trừ trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua ngoại tệ để chuyển các nguồn thu hợp pháp bằng VNĐ từ hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam ra nước ngoài (Điều 9 Nghị định 70/2014/NĐ-CP ngày 17/07/2014), đối với các đề nghị của khách hàng dùng VNĐ để mua ngoại tệ trước thời hạn thanh toán theo các giấy tờ, chứng từ khách hàng xuất trình từ 03 (ba) ngày làm việc trở lên, TCTD được phép chỉ được bán ngoại tệ kỳ hạn.
Ngày cuối cùng của kỳ hạn trong giao dịch kỳ hạn không được trước ngày đến hạn thanh toán theo các giấy tờ, chứng từ của khách hàng 02 (hai) ngày làm việc.

Tuân thủ quy định về Phí giao dịch:
Một trong những điểm mới nổi bật của Thông tư 15 là: TCTD được phép không được thu phí giao dịch đối với giao dịch ngoại tệ (không phân biệt loại giao dịch ngoại tệ).
Tuân thủ quy định về chứng từ xuất trình khi giao dịch ngoại tệ:

Đối với giao dịch liên ngân hàng: TCTD được phép khi thực hiện giao dịch với TCTD được phép khác không phải xuất trình chứng từ chứng minh mục đích sử dụng ngoại tệ.

Trong giao dịch giữa TCTD được phép với Khách hàng: Khách hàng phải xuất trình giấy tờ và chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng, loại ngoại tệ, thời gian thanh toán, chuyển tiền theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối khi khách hàng thực hiện các giao dịch ngoại tệ sau đây với TCTD được phép: (i) mua ngoại tệ trong giao dịch giao ngay, kỳ hạn, hoán đổi; (ii) mua quyền chọn mua.

Tuân thủ quy định về hình thức xác nhận giao dịch:
Thông tư 15 quy định chung về xác nhận giao dịch cho cả giao dịch liên ngân hàng và giao dịch với khách hàng, theo hướng chặt chẽ:

Hình thức xác nhận giao dịch (Đối với các giao dịch ngoại tệ được thực hiện bằng phương tiện điện tử, điện thoại): phải bằng văn bản (TCTD không được quyền tự quy định hình thức xác nhận giao dịch).

Bản gốc giao dịch được gửi trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch.

Thông tư 15 quy định các nội dung bắt buộc phải có trong Hợp đồng/Thỏa thuận giao dịch ví dụ như: thông tin về người đại diện thực hiện giao dịch; chỉ dẫn thanh toán; hình thức xác nhận giao dịch; người có thẩm quyền xác nhận giao dịch.


Tại thời điểm trích dẫn nội dung cơ bản của bài viết:''Các giới hạn phải tuân thủ trong giao dịch ngoại tệ của TCTD trên thị trường ngoại tệ'', Công ty Luật TNHH Everest -Tổng đài tư vấnpháp luật trực tuyến 1900 6198 - đồng ý với quan điểm của tác giả. Với mong muốn góp phần nâng cao ý thức pháp luật của công dân, vì mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, Chúng tôi chia sẻ nội dung cơ bản của bài viết:''Các giới hạn phải tuân thủ trong giao dịch ngoại tệ của TCTD trên thị trường ngoại tệ''tới các luật sư và luật gia đang công tác tạiCông ty LuậtTNHH Everest.