-->

Làm thế nào để được chốt sổ BHXH khi nghỉ việc?

Khi người lao động nghỉ việc đúng pháp luật chậm nhất là 30 ngày kể từ khi có quyết định thôi việc, đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm lập thủ tục chốt sổ bảo hiểm để trả cho người lao động.

Hỏi: Tôi đã làm việc cho công ty TNHH A 3.5 năm nhưng công ty chỉ đóng BHXH 2 năm, còn 1,5 năm còn lại công ty vẫn thu tiền hàng tháng nhưng không đóng BHXH, hiện nay công ty nợ BHXH nên không thể chốt sổ cho nhân viên khi nghỉ việc. Công ty đã chuyển sang cổ phần và đăng ký giấy phép kinh doanh ở địa phương khác. Vậy làm thế nào để tôi được chốt sổ BHXH? (Tần Tạ - Thanh Hóa)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Minh Anh - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo điểm a, khoản 1, điều 18, Luật BHXH 2006 có quy định như sau:

Điều 18. Trách nhiệm của người sử dụng lao động

1.Người sử dụng lao động có các trách nhiệm sau đây:

a.Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 92 và hằng tháng trích từ tiền lương, tiền công của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 91 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội;”.

Như vậy, việc tham gia BHXH đối với công ty TNHH A trong quá trình hoạt động là bắt buộc nên khi công ty đã thu tiền của người lao động nhưng chưa nộp được coi là một khoản nợ của công ty. Hiện nay công ty đã chuyển sang cổ phần và đăng ký giấy phép kinh doanh ở địa phương khác tức là vẫn đang hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường nên khoản nợ BHXH vẫn tồn tại và công ty vẫn phải thực hiện nghĩa vụ nộp BHXH cho người lao động đầy đủ.

Thứ hai, khi chấm dứt hợp đồng lao động thì công ty đó có nghĩa vụ được quy định như sau:

Điểm c khoản 1, điều 18, luật BHXH 2006: “c, Trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người đó không còn làm việc”.

Và theo điều 4, Bộ luật lao động 2012 như sau:

Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1.Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.

Như vậy khi người lao động nghỉ việc đúng pháp luật chậm nhất là 30 ngày kể từ khi có quyết định thôi việc, đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm lập thủ tục chốt sổ bảo hiểm để trả cho người lao động. Nếu công ty vẫn không chốt sổ, trả sổ BHXH cho bạn thì theo điều 130 Luật BHXH 2006 bạn có thể khiếu nại với Phòng Lao động Thương binh Xã hội quận, huyện (nơi đơn vị sử dụng lao động đặt trụ sở) hoặc Thanh tra Sở Lao động TBXH để được can thiệp giúp đỡ.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.