-->

Khám sức khỏe định kỳ cho người giúp việc gia đình

Người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động ký hợp đồng lao động giúp việc gia đình khám sức khỏe định kỳ ít nhất một năm một lần. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ chi trả chi phí khám chữa bệnh trong trường hợp này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Hỏi: Gia đình tôi thuê một người giúp việc gia đình. Đề nghị Luật sư tư vấn, chúng tôi phải chi trả khám chữa bệnh cho người giúp việc này như thế nào? (Huỳnh Ngọc, Hải Phòng)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Trần Thị Yến – Tổ tư vấn pháp luật lao động – Công ty Luật TNHH Everest – trả lời:

Nghị định số 27/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/4/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình quy định:

Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi người lao động bị ốm, bị bệnh: Trường hợp người lao động sống cùng gia đình người sử dụng lao động bị ốm, bị bệnh, người sử dụng lao động tạo điều kiện để người lao động nghỉ ngơi, khám, chữa bệnh. Chi phí khám, chữa bệnh do người lao động chi trả, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác” (khoản 1, Điều 20).

Hằng năm, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động khám sức khỏe định kỳ. Trường hợp cần thiết, người sử dụng lao động yêu cầu người lao động phải khám sức khỏe. Chi phí khám sức khỏe do người sử dụng lao động chi trả, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác” (khoản 3, Điều 24).

Như vậy, trong trường hợp người lao động giúp việc sống cùng với gia đình anh (chị) bị ốm, bị bệnh, anh (chị) có nghĩa vụ tạo điều kiện để người giúp việc nghỉ ngơi, khám chữa bệnh. Chi phí khám chữa bệnh do người giúp việc tự chi trả, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Về việc khám sức khỏe định kỳ, hàng năm, anh (chị) phải bố trí để người giúp việc khám sức khỏe định kỳ ít nhất một năm một lần. Anh (chị) có nghĩa vụ chi trả chi phí khám chữa bệnh trong trường hợp này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.