Giáo viên hợp đồng nghỉ thai sản có phải xin phép?

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc...

Hỏi: Hiện nay tôi là giáo viên hợp đồng và tôi đang ở cữ thì có cần làm đơn xin nghỉ không? (Hà Linh - Hưng Yên)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198  Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Căn cứ Điều 2 Luật viên chức:"Điều 2. Viên chức:Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật."

Căn cứ khoản 3Điều 28 Luật viên chức:"3. Việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc được thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động."

Như vậy do thông tin bạn trình bày không rõ là bạn làm việc dưới hình thức hợpđồng laođộng hay hợpđồng làm việc nhưng theo quyđịnh trên thì bạn làm việc dưới hai hình thức hợpđồng trên thì khi

Căn cứ khoản 3Điều 16 Luật viên chức:"3. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực hiện đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập."

Căncứ khoản 2Điều 5 Bộ luật laođộng: "2. Người lao động có các nghĩa vụ sau đây:a) Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể;b) Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động, tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động;c) Thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về bảo hiểm y tế."

CăncứĐiều 32 Bộ luật laođộng:"Điều 32. Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động:1. Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự.2. Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.3. Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.4. Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.5. Các trường hợp khác do hai bên thoả thuận."

Căn cứĐiều 157 Bộ luật laođộng:"Điều 157. Nghỉ thai sản:1. Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng.Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.2. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.3. Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thoả thuận với người sử dụng lao động.4. Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng.Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội".

Như vậy do thông tin bạn trình bày không rõ là bạn làm việc dưới hình thức hợpđồng laođộng hay hợpđồng làm việc nhưng theo quyđịnh trên thì bạn làm việc dưới hai hình thức hợpđồng trên thì khi bạn nghỉ thai sản thì thuộc trường hợp tạm hoãn hợpđồng laođộng mặc dù pháp luật không quyđịnh trình tự thủ tục việc tạm hoãn hợpđồng laođộng nhưng nếu trường học mà bạnđang làm trong nội quy, quy chế có quyđịnh về thủ tục tạm hõa thì bạn có nghĩa vụ phải tuân thủ.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.