-->

Tư vấn pháp luật: Giải quyết chế độ thai sản khi doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội

Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc...

Hỏi: Công ty tôi có một nhân viên nữ sinh con ngày 05/10/2012, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết chế độ, vì lý do Doanh nghiệp còn nợ tiền bảo hiểm. Đến tháng 5/2013, Doanh nghiệp đã hoàn tất số tiền nợ năm cũ và năm mới. Ngoài biểu mẫu C70a-HD tôi có phải làm mẫu D02-TS điều chỉnh giảm hay không? Và nếu có thì báo giảm trong tháng 5 phải không? (Nguyễn Hùng - Hà Nội)


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Đại Hải - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Thứ nhất, về thủ tục khai báo giảm bảo hiểm thai sản:

Hồ sơ gồm:

- Phiếu giao nhận hồ sơ 103/thu (2 bản )

- Bảng danh sách laođộng tham gia bảo hiểm BHXH, BHYT theo mẫu D02-TS (3 bản )

Báo giảm bảo hiểm trong tháng 5 là chưa hợp lý.Thời gian báo giảm làtừ tháng người laođộngnghỉ hưởng chếđộ thai sản.

( Bạncó thể tham khảo thủ tục và quy trình giải quyết hưởng các chếđộ bảo hiểm xã hội tại quyếtđịnh số 01/2006/QĐ-BHXH )

Thứ hai, về mức trợ cấp và thời gianhưởng chếđộ thai sản:

Theo quyđịnh tạiĐiều 35 Luật Bảo Hiểm xã hội về mức hưởng bảo hiểm thai sản:

"1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội".

Như vậy, số tiền tính hưởng trợ cấp là tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Trong trường hợp này, số tiền tính bảo hiểm là tiền công, tiền lương sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc nghĩa là trong tháng 4 năm 2012

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.