Diện tích đất thực tế lớn hơn diện tích đất ghi trong giấy tờ mua bán.

Tôi có mua đất ruộng với diện tích là 3.000 m2. Tất cả các giấy tờ trong mua bán đều ghi diện tích là 3.000 m2. Đến lúc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được cơ quan chức năng đến đo đạc thì xác định diện tích 3.185 m2

Hỏi: Tôi có mua đất ruộng với diện tích là 3.000 m2. Tất cả các giấy tờ trong mua bán đều ghi diện tích là 3.000 m2. Đến lúc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được cơ quan chức năng đến đo đạc thì xác định diện tích 3.185 m2 (nhiều hơn diện tích mua lúc ban đầu). Theo quy định, tôi có phải trả thêm tiền cho bên bán với diện tích đất dư đó hay không? (Bên bán có yêu cầu trả thêm phần diện tích đất dư đó). (Nguyễn Lâm - Hà Nội).

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Đại Hải - Tổ tư vấn pháp luật bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013 về Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định cụ thể như sau:

“... 5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này”.

Theo thông tin bạn cung cấp thì diện tích đấtchuyển nhượng ghi nhận trên tất cả các giấy tờ mua bán đều là 3000m2. Và ngay ban đầu khi giao kết hợp đồng này thì các bên đãthỏa thuận mua bán với 3000m2 đất. Do đó, nếu không có thỏa thuận khác thì bạn chỉ có nghĩa vụ thanh toán tiền tương ứng với giá trị của 3000m2 như đã giao kết. Đối với diện tích đất thực tế phát sinh sau khi đã công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nếu đủ điều kiện để công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp thì sẽ được xác lập cho bạn. Bạn không có nghĩa vụ phải trả thêm tiền cho bên bán đối với diện tích đất thực tế phát sinh này.

Tuy nhiên, để được công nhận diện tích đất thực tế phát sinh trên thì diện tích đất này phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật. Và nếu được công nhận thì tùy từng trường hợp, có thể bạn sẽ phát sinh nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.


Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.