Công ty cổ phần được bầu bao nhiêu thành viên Hội đồng quản trị?

Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên, điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Hỏi: Công ty cổ phần X đã hoạt động được 03 năm, số thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Sắp tới công ty muốn tăng thêm 02 thành viên vào Hội đồng quản trị. Đề nghị Luật sư tư vấn, công ty có thể tăng số thành viên Hội đồng quản trị không? (Linh Linh - Hà Đông)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Kiều Anh - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:
Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị: “1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Số lượng, thời hạn cụ thể của nhiệm kỳ, số thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam do Điều lệ công ty quy định” (Điều 150).

Đại hội đồng cổ đông: “Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên” (điểm c khoản 1 Điều 135).

Như vậy, theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm. Số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 11 thành viên. Do vậy, tùy theo hoạt động của công ty, Đại hội đồng cổ đông có thể bầu thêm số thành viên không vượt quá 11 người. Trường hợp công ty X đang có số thành viên là 05 người hoàn toàn có thể bầu thêm 02 thành viên vào Hội đồng quản trị nếu điều lệ công ty không quy định số lượng nhỏ hơn.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.