Có phải báo trước khi xin nghỉ việc trong thời gian thử việc không?

Trong thời gian thử việc, người lao động có thể xin nghỉ việc mà không cần báo trước.

Hỏi: Tôi đang làm việc tại cơ quan Nhà nước, đang trong thời gian thử việc nhưng tôi muốn bỏ vì cảm thấy công việc không phù hợp với bản thân. Vậy tôi có cần phải báo trước khi nghỉ không? (Thanh Vĩ - Thanh Hóa)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Minh Anh - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo như thông tin bạn cung cấp, bạn đang thử việc tại một cơ quan nhà nước. Tuy nhiên bạn bạn được nhận vào làm việc theo hình thức nào. Bạn đươc tuyển dụng thành công chức, viên chức hay người lao động theo hợp động bình thường. Vì thế chúng tôi có hướng tư vấn chung theo quy định của Bộ luật lao động như sau:

Điều 29. Kết thúc thời gian thử việc

1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận”.

Do vậy, nếu thấy công việc đang thử bạn không phù hợp bạn có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước. Về thủ tục thì bạn chỉ cần thông báo bằng văn bản cho cơ quan bạn đang làm về việc bạn muốn chấm dứt hợp đồng thử việc.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.