Có được xử lý kỷ luật sa thải mà không có mặt người lao động?

Trường hợp người sử dụng lao động đã thông báo bằng văn bản 3 lần về việc xử lý kỷ luật cho người lao động mà người lao động vẫn không có mặt thì người sử dụng lao động được tiến hành xử lý kỷ luật.

Hỏi: Một nhân viên trong công ty tôi tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong 1 tháng. Tôi đã thông báo với cậu ta 2 lần về việc tham gia cuộc họp xử lý kỷ luật nhưng cậu ta đều không có mặt. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi có thể xử lý kỷ luật mà không có mặt của người xử lý không? (Phan Hiển – Mê Linh).
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Ánh Vân - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 30 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12 tháng 1 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động về Trình tự xử lý kỷ luật lao động quy định:

“Trình tự xử lý kỷ luật lao động tại Điều 123 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:
1. Người sử dụng lao động gửi thông báo bằng văn bản về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên cơ sở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở, người lao động, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động dưới 18 tuổi ít nhất 5 ngày làm việc trước khi tiến hành cuộc họp.
2. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được tiến hành khi có mặt đầy đủ các thành phần tham dự được thông báo theo quy định tại Khoản 1 Điều này. Trường hợp người sử dụng lao động đã 03 lần thông báo bằng văn bản, mà một trong các thành phần tham dự không có mặt thì người sử dụng lao động tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp người lao động đang trong thời gian không được xử lý kỷ luật quy định tại Khoản 4 Điều 123 của Bộ luật Lao động.

Như vậy, trường hợp người sử dụng lao động đã thông báo bằng văn bản 3 lần về việc xử lý kỷ luật cho người lao động mà người lao động vẫn không có mặt thì người sử dụng lao động được tiến hành xử lý kỷ luật. Do đó để việc sa thải đúng quy định của pháp luật, anh (chị) nên gửi văn bản thông báo xử lý kỷ luật một lần nữa cho người bị xử lý nếu họ vẫn tiếp tục không đến anh (chị) có thể xử lý kỷ luật mà không có mặt của họ.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn phápluật lao độngmà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.