Cách tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc?

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp...

Hỏi: Tôi làm việc tại công ty được 10 năm loại hợp đồng không xác định thời hạn (từ năm 2005 đến năm 2015 và công ty tham gia BHTN cho tôi từ tháng 01/2009). Vào tháng 09/2015, tôi lên trình bày trưởng phòng nhân sự xin nghỉ việc và đề nghị công ty chi trả trợ cấp thôi việc trong thời gian làm việc tại công ty. Trưởng phòng nhân sự thông báo tôi chỉ được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Đề nghị Luật sư tư vấn, Công ty có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc, mất việc, BHTN hoặc công ty trả cho tổ ng thời gian tôi làm việc được tính như thế nào? (Lê Hằng - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198.
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198.

Luật gia Lưu Thị Ngọc Anh - Tổ tư vấn pháp luật lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 48 BLLĐ 2012 quy định về thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc như sau:"Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc".

Tổng thời gian thực tế bạn làm việc cho công ty từ năm 2005 đến năm 2015. Trong đó, bạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 01/2009 đến nay, do đó, thời gian bạn được hưởng trợ cấp thôi việc được tính từ năm 2005 đến tháng 12/2008 - đây là khoảng thời gian bạn chưa tham gia bảo hiểm thất nghiệp và chưa được hưởng trợ cấp thôi việc. Việc Công ty trả lời không chi trả trợ cấp thôi việc cho bạn là không đúng với quy định của pháp luật lao động. Ngoài ra, đối với trợ cấp thất nghiệp, chịu trách nhiệm chi trả là Cơ quan BHXH chứ không phải do Công ty bạn chi trả.

Do đó, Công ty trả lời không chi trả trợ cấp thôi việc cho bạn là không đúng. Nếu chấm dứt HĐLĐ rơi vào các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 48 về được hưởng trợ cấp thôi việc, bạn có quyền yêu cầu công ty chi trả trợ cấp thôi việc.

Bạn được hưởng trợ cấp thôi việc trong thời gian từ năm 2005 đến tháng 12/2008. Việc công ty trả lờikhông chi trả trợ cấp thôi việc cho bạn là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6218, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.