Xin được tư vấn về bảo hiểm xã hội cho giám đốc công ty?

Giám đốc là người lao động và được đóng BHXH bắt buộc nếu ký kết hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên theo quy định.

Hỏi: Công ty em là loại hình Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên được thành lập vào 2/2015, nhưng đến 11/2015 thì thay đổi giám đốc và thành viên góp vốn, đến tháng 2/2016 mới bắt đầu hoạt động và đang bắt đầu xây xưởng, hiện tại vẫn chưa ổn định được nhân sự, vậy Giám Đốc bên em có phải tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc không? (Nguyễn Nhật Quang - Hải Dương)


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Vì Công ty của anh (chị) là Công ty TNHH 2 thành viên trở lên và thông tin anh (chị) cung cấp không chỉ rõ giám đốc có đồng thời là chủ tịch Hội đồng quản trị hay không nên sẽ gồm hai trường hợp sau:
Trường hợp 1: Giám đốc công ty đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị: Trong trường hợp này, lương thưởng của giám đốc công ty được quy định trong nội quy hoặc quyết định của Hội đồng thành viên theo quy định tại Điểm e Điều 56 Luật Doanh nghiệp năm 2014: "e) Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty”. Như vậy, theo quy định tại Khoản 1.5 Điều 4 Quyết định số: 959/QĐ-BHXH Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Bảo hiểm thất nghiệp; Quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế chủ tịch Hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội, cụ thể: “Đối tượng tham gia:…1.5 Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng lương;…”.
Trường hợp 2: Giám đốc công ty anh (chị) là người được thuê để quản lý công ty, không phải là chủ tịch Hội đồng quản trị: Khi này giám đốc là người lao động và được đóng BHXH bắt buộc nếu ký kết hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên theo quy định tại khoản 1.1 điều 4 Quyết định số 959/QĐ-BHXH: “1.2. Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động”. Theo như thông tin anh (chị) cung cấp thì Công ty anh (chị) được thành lập vào 2/2015, đến 11/2015 thì thay đổi giám đốc. Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên thì giám đốc Công ty anh (chị) thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.