Tư vấn về tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ?

Người lao động làm thêm giờ được trả lương làm thêm giờ tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau: c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ...

Hỏi: Luật quy định thời gian làm đêm là từ 22h-6h. Ngày 2/9/2015 người lao động làm ca đêm. Vậy thời gian từ 22h đến 24h (2h) của ngày 2/9 công ty chỉ trả lương làm thêm giờ ca đêm ngày lễ, mỗi giờ là 410% (ca đêm công ty trả phụ cấp ca đêm là 50% mỗi đêm) Công ty trả phụ cấp ca đêm của ngày lễ 50%, ngày 2/9 trả 100% lương ngày lễ hưởng lương, vậy thời gian từ 0h đến 6h sáng của ngày 3/9 công ty có phải trả lương nữa không? (Nguyễn Thị Ngọc - Nam Định)


Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Theo quy định tại điểm c khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 97 Bộ luật Lao động năm 2012 thì: “1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau: c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. 2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường. 3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày”.
Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty yêu cầu người lao động làm việc vào ban đêm ngày lễ 2/9 do vậy ở đây được xác định là người lao động làm thêm giờ vào ban đêm (từ 22h đến 24h ngày 2/9). Đồng thời do công ty trả phụ cấp ban đêm là 50 % nên tiền lương được tính như sau :

Giả sử đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm ngày bình thường của người lao động là A thì: Đối với lao động hưởng lương tháng, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất sẽ là: 300%A + 30% A + 50% x (300%A) = 420%A. Đối với lao động hưởng lương ngày thì ngoài tiền lương ít nhất bằng 420%A, người lao động còn được trả tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định. Từ 0h đến 6h ngày 3 tháng 9 được xác định là làm việc vào ban đêm , do vậy công ty vẫn phải trả tiền lương cho người lao động ít nhất bằng 30% tiền lương theo tháng hoặc tiền lương theo ngày.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.