-->

Tư vấn về nghĩa vụ nộp chi phí thẩm định giá tài sản

Luật sư tư vấn về người yêu cầu định giá phải nộp tiền tạm ứng chi phí định giá, trừ trường hợp các bên đương sự có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Hỏi:Vừa qua gia đình tôi có vụ án tranh chấp tài sản thừa kế. Chúng tôi (5 con gái là nguyên đơn). 1 con trai và con dâu là bị đơn. Sau khi nộp đơn khởi kiện và tòa thụ lí vụ án, có phần định giá tài sản. Chúng tôi có nộp tiền cho tòa án để thẩm định giá tài sản (gồm đất và nhà ở gắn liền trên đất) là 9 triệu đồng.Sau đó bị đơn (con trai và con dâu) không chịu với giá mà công ty thẩm định gíá đưa ra và yêu cầu 1 công ty thẩm định giá khác thẩm định lại (chỉ yêu cầu thẩm định lại đất) và có nộp 4 triệu đồng.Vậy cho hỏi, nếu chúng tôi thắng kiện thì số tiền mà chúng tôi nộp để thẩm định giá thì chúng tôi chịu hay là bị đơn chịu? (Thị Hồng - Hưng Yên)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198 Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật hình sự Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thanh Hương - Tổ tư vấn pháp luật hình sự Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Bộ luật tố tụng dân sự 2004 sửa đổi bổ sung 2011 quy định như sau:

“Điều 140. Nghĩavụ nộp tiền tạm ứng chi phí định giá
1. Người yêu cầu định giá phải nộp tiền tạm ứng chi phí định giá, trừ trường hợp các bên đương sự có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.
2. Trong trường hợp các bên đương sự không thống nhất được về giá mà yêu cầu Toà án định giá hoặc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 92 của Bộ luật này thì mỗi bên đương sự phải nộp một nửa số tiền tạm ứng chi phí định giá”.


Căn cứ theo quy định trên, thì bên nào yêu cầu thẩm định giá tài sản bên đó phải trả chi phí thẩm định giá. Do vậy, bên nguyên đơn có yêu cầu thẩm định giá tài sản thì nguyên đơn sẽ phải chịu chi phí định giá. Nếu bên bị đơn không đồng ý với kết quả định giá mà yêu cầu định giá lại. Có 2 trường hợp đặt ra như sau:

TH1: kết quả định giá giống như ban đầu, thì bên bị đơn yêu cầu sẽ phải chịu chi phí thẩm định giá.
TH2: kết quả định giá không giống như ban đầu, thì bên nguyên đơn sẽ phải chịu chi phí thẩm định giá.

Tóm lại, việc xác định nghĩa vụ nộp chi phí giám định dựa trên ai là người có đơn yêu cầu và không phụ thuộc vào việc bên nào thắng kiện.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật hình sự mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.